The Bloomsbury Companion to Spinoza deze maand als paperback

Een tweede en herziene editie van de Continuum Companion to Spinoza (hardback 2011 kostte toen $ 190) verschijnt deze maand als paperback en nu als The Bloomsbury Companion to Spinoza.

Er is nu een uitgebreidere inhoudsopgave en een index aan toegevoegd (misschien omdat ik indertijd liet weten die te missen).

Op 31 juli 2014 kwam de  EPUB eBook en PDF eBook uit ($ 25.89)

Op 25 september 2014 verschijnt de paperback ($ 27.96)

[Cf. Bloomsbury - cf. recenste blog