"The Oxford Handbook of Spinoza" eindelijk in aantocht...

...(maar met twijfelachtige cover)

Hoe vaak heb ik in de loop der jaren niet gekeken of door Oxford University Press het aangekondigde boek The Oxford Handbook of Spinoza, geredigeerd door Michael Della Rocca, al aangekondigd werd. Ik deed daarvan verslag in het blog van 19-01-2011 “Op komst (wellicht dit jaar): Oxford Handbook of Spinoza.” Daarin reconstrueerde ik geleidelijkaan de inhoudsopgave. En zie intussen wordt aangekondigd:

Michael Della Rocca (ed.), The Oxford Handbook of Spinoza. Oxford University Press, isbn 9780195335828 - staat voor oktober 2017 gepland. [£97.00; bij bookdepository gaat het € 128,87 kosten]

       

Over de totstandkoming van dit boek is dan acht à negen jaar gedaan! 

Merkwaardig is het dat deze uitgave met deze cover a.h.w. een stempel van echtheid en goedkeuring afgeeft op de claim dat het schilderij van Barend Graat een afbeelding van Spinoza geeft. Ben benieuwd of over die cover-keuze nog een verantwoording wordt gegeven.

Cf. mijn blog van 16-01-2017: Waarom ik denk dat het 'Graat-Spinoza'-schilderij een vervalsing is.

Reacties

Nog even ter toelichting.
Ik acht goede redenen aanwezig - en heb daar diverse blogs aan gewijd - om het mogelijk te houden dat het portret dat Constant Vecht in bezit heeft gekregen en dat volgens hem geschilderd is door Barend Graat en dat - vooral - Spinoza voorstelt, een vervalsing is. Zolang er geen onafhankelijk objectief wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, kan niet uitgesloten worden dat, juist daar de geportretteerde niemand anders dan Spinoza kan voorstellen, we te maken hebben met een vervalsing.
Dat nu juist dít schilderij waarvan de echtheid te betwijfelen is, voor juist deze cover van een Handboek over Spinoza is gekozen op zijn minst zeer merkwaardig te noemen.

Stan,

Louter als boekillustratie is het een mooi omslagvullend beeld met Spinoza, toch. We kunnen inderdaad wel benieuwd zijn hoe er, vooraan ergens op de beginbladzijden, verwezen wordt naar de afbeelding.
Helaas, en dat is vooral spijtig, snijdt een boekvormgever respectloos delen weg van het schilderij dat hij reproduceert.

Ed,
een boekvormgever snijdt terecht (en niet per se respectloos) delen weg van het schilderij dat hij reproduceert. Doel is immers niet een schilderij te reproduceren (daar zijn kunstboeken voor), maar om een fraai coverbeeld te krijgen - en dát is het. Zoals ook jij in je eerste zin constateert.
Mijn punt is niet deze uitsnede, maar de bijna 'authentisering' van wat ook heel goed een vervalsing kan zijn - een nieuwe Van Meegeren...

Stan,
Het meest opvallende aan het boek is dat, blijkens de inhoudsopgave, aan Spinoza's godsdienst- en politieke filosofie slechts 2 van de 27 hoofdstukken gewijd zijn, hoofdstuk 18 over de godsdienst en hoofdstuk 19 over de politiek. Teleurstellend dat uitnemende onderzoekers op dit gebied als Susan James en Martin Saar niet aan bod komen. De TTP en de TP zijn voor redacteur Della Rocca blijkbaar van weinig belang.

Deze persoon wenst je oprecht beterschap.