Ursula Goldenbaum over de Pantheismusstreit

Tijdens de zomerweek die door de Ver. Het Spinozahuis vorig jaar werd gegeven, stond donderdag 29 juli in het teken van Spinoza und die Pantheismusstreit – de ochtend en middagsessie werden verzorgd door prof. dr Ursula Goldenbaum. Haar voordracht was in het Duits, ging tamelijk snel en bracht veel – veel feitjes aan! Ze had haar voordracht in vier blokken verdeeld, die evenzovele interessante thema’s behandelden. Het ging allemaal zo vlot dat de min of meer ‘officiële' verslaglegger van de cursusweek volstond met gebruik te maken van het verslagje dat ik er – enthousiast - van gemaakt had in mijn blog over deze week.

prof. dr Ursula Goldenbaum

Het was duidelijk dat zij over de stof waar ze zo midden in zat, zeker ook een artikel, misschien een boek of hoofdstuk in een boek zou verzorgen.

Nu zag ik tijdens mijn speurtochten – min of meer tot mijn teleurstelling gezien de hoge kosten van Brill’s boeken – dat zij een hoofdstuk, “The Pantheismusstreit – Milestone or Stumbling Block in the German Spinoza Reception?”, aandroeg voor een boek dat inmiddels bij Brill als forthcoming aangekondigd staat (zou al binnenkort zijn): Michael Hampe, Ursula Renz, Robert Schnepf (Eds.). Spinoza's Ethics. A Collective Commentary (€129)

    

    

Als ik goed naar de inhoudsopgave kijk, gaat het (overwegend) om een vertaling van Michael Hampe en Robert Schnepf (Hrsg) Baruch de Spinoza Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt [Akademie Verlag, Berlin, 2006]. Ik schreef daarover: “Met deze reeks artikelen van overwegend Duitse deskundigen wilde men een inhaalslag maken om de achterstand op andere landen in de Spinoza-studie enigszins in te halen (die achterstand had te maken met het Derde Rijk).” Welnu door deze omzetting in het Engels krijgt de Angelsaksische wereld dus de gelegenheid van de resultaten van die studie kennis te nemen.

Hier is de inhoudsopgave te vinden. In het commentaar op de Ethica is een hoofdstuk weggelaten (Liebe und Haβ van Francis Amann) en is er een toegevoegd (What Freedom Means, Jens Kulenkampff). Verder is er een deel CONTEXT AND RECEPTION aan toegevoegd en daarin komen:

Ÿ Spinoza and the Idea of a Scientific Moral Philosophy, Wiep van Bunge

Ÿ The Pantheismusstreit – Milestone or Stumbling Block in the German Spinoza Reception?, Ursula Goldenbaum

Van de benadering van Michael Pauen van het thema "Spinoza and the Theory of Identity (2p1-13)", die ik in twee recente blogs (1 & 2)scherp kritiseerde, kan straks dus de hele wereld kennisnemen.

Wat zou het een service zijn als de Ver Het Spinozahuis het zou klaarspelen om een PDF van het hoofdstuk van Ursula Goldenbaum aan de deelnemers van de zomercursus toe te sturen...!