Van "Wie wird man Spinozist?" tot "How to Become a Spinozist?"

Niet alle boeken en bijeenkomsten signaleer ik op dit weblog - i.h.a. alleen boeken die geheel aan Spinoza gewijd zijn en voorts alleen symposia die in mijn ogen bijzonder zijn (voor een vollediger overzicht verwijs ik naar de agenda op de website van de VHS). Maar nu is er een boek dat deels relevant is voor de Spinozakunde en dat ook nog eens in z’n geheel onderwerp van een meerdaagse conferentie wordt. Een wel heel aparte aangelegenheid.

In 2011 verscheen bij Vittorio Klosterman in Frankfurt am Main, van Eckart Förster Die 25 jahre der Philosophie: Eine systematische Rekonstruktion.

Die 25 jaar duiden op de periode vanaf 1781 (toen Kant verklaarde dat met zijn Kritik der reinen Vernunft de filosofie begon – wat uiteraard een gotspe was, maar goed) en 1806 (toen Hegel aankondigde dat met hem de filosofie voltooid was). De kernjaren van de klassieke Duitse filosofie dus. Die jaren ook waarin het grote Spinozadebat plaats vond (na de bekendmaking door Jacobi dat Lessing zich Spinozist had verklaard). Dat debat krijgt in dit boek in hoofdstuk vier de titel: "Wie wird man Spinozist?"

Het boek werd vlot vertaald door Brady Bowman (Assistant Professor of Philosophy at Pennsylvania State University) en verscheen op 15 maart 2012 bij de Harvard University Press als Eckart Förster, The Twenty-Five Years of Philosophy. A Systematic Reconstruction.

 

Een boek krijgt bij verschijnen altijd een aantal gunstige reviews mee. Zo heeft volgens de uitgever Robert B. Pippin van de University of Chicago geoordeeld: “Eckart Förster has written one of the most important books on German philosophy to have appeared in several decades, important both for the many new things it has to teach us about the history of the "twenty-five years" of philosophy, and for its remarkable contributions to philosophy itself. A truly path-breaking achievement.” [cf Amazon]

Conferentie
En zie eens hoe dit boek in de markt gezet gaat worden. Eind volgende maand zal aan de Humboldt-Universität in Berlijn een meerdaagse conferentie worden gehouden: “Übergänge: Von Kant zu Hegel. Internationale Tagung zu Eckart Försters Die 25 Jahre der Philosophie.” In drie dagen zullen achtereenvolgens de 14 hoofdstukken van het boek onder de loep worden genomen door een reeks van deskundigen, waarna aan het slot Eckart Förster een Abschlussvortrag zal geven. Elke voordracht krijgt een uur. [Hier]

Yitzhak Melamed van de Johns Hopkins University neemt het 4e hoofdstuk voor zijn rekening en zal spreken over “How to Become a Spinozist?”

Dat hij daarvoor gevraagd is, is niet zo verwonderlijk, want er was intussen al iets moois opgebloeid. Eckart Förster, werkzaam als filosofieprofessor aan de Johns Hopkins University, is tevens Honorary Professor of Philosophy aan de Berlijnse Humboldt-Universität. Yitzhak Melamed verwierf een poos geleden een Humboldt Fellowship for Experience Researchers (2011-2014) van waaruit hij een project doet: “Spinoza and German Idealism: A Metaphysical Dialogue”.

Volgend boek
Intussen is vanuit dat project een volgend boek al aangekondigd dat bij de Cambridge University Press zal gaan verschijnen (c. 31 October 2012 cf CUP):
Eckart Förster and Yitzhak Melamed (eds.), Spinoza and German Idealism.

Ook van dit boek zijn op internet al een aantal bij te dragen hoofdstukken te vinden, zoals:

• Yitzhak Melamed: “ ‘Omnis determinatio est negatio’ – Determination, Negation and Self-Negation in Spinoza, Kant, and Hegel”

Dr. Dalia Nassar (afd. filosofie van de University of Sydney): “Spinoza in Schelling’s early Conception of Intellectual Intuition

• Dean Franklin Moyar (ook van Johns Hopkins University): “Thought and Metaphysics: Hegel’s Critical Reception of Spinoza,”

• Michael Della Rocca: “Rationalism, Idealism, Monism, and Beyond”

Kortom, ik neem aan dat een flink deel van de papers van de conferentie die in mei 2010 aan de Johns Hopkins University werd gehouden over Spinoza & German Idealism in dit boek terecht gaan komen.