Vaticaans Ethica-manuscript komt naar Nederland

Volgens een tweet van David Wertheim, directeur van het Menasseh ben Israel Instituut, komt het Vaticaanse Manuscript van Spinoza's Ethica naar Nederland.

het Joods Historisch Museum organiseert van 19 september 2016 t/m 8 januari 2017 een tentoonstelling

                                “De glorie van het joodse boek.”

Dit ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan in 2016 van bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos.

Het wordt een tentoonstelling over Hebreeuwse handschriften. Daarvoor zal de Biblioteca Apostolica Vaticana vier middeleeuwse Hebreeuwse manuscripten in bruikleen geven. Verder zullen topstukken getoond worden uit de Braginsky collectie (Zürich), The Jewish Theological Seminary (New York) en uiteraard Ets Haim. Het JHM wil met deze tentoonstelling "het verhaal vertellen van de Europese handschriftenproductie, van interreligieuze contacten - positieve en negatieve - en van wederzijdse beïnvloeding van joodse en christelijke tradities." [Cf.]

En volgens David Wertheim komt voor deze gelegenheid dus ook het Vaticaanse Manuscript van Spinoza's Ethica naar Amsterdam. Voor een tentoonstelling, waarvan het de vraag is of het Spinoza-manuscript daar wel op z’n plek is: het is immers geen Hebreeuws handschrift, maar vooral is de vraag of het terecht meegerekend kan worden tot “De glorie van het joodse boek.”

Ach, het moet allemaal kunnen ... in het 360e jaar na de herem kan de cirkel (van 3600) worden rondgemaakt en het Ethica-manuscript tentoongesteld worden tussen het het Escamoth, opengeslagen op de bladzijde waarop de ban is opgetekend en het ledenregister van Ets Haim waarin Spinoza's naam flink is doorgehaald.

 

 

Reacties

woensdag 3 augustus 2016 had Het Parool dit bericht.

http://www.parool.nl/stadsgids/topstukken-uit-vaticaan-naar-joods-historisch-museum~a4351013/

De Volkskrant had het bericht vandaag ook:
Vaticaan leent Ethica aan Joods Historisch

http://krant.volkskrant.nl/ipaper-online/print/article/8002/66403/NL/5120593

UIt het persbericht van het JHM blijkt inderdaad: :"Het handschrift wordt getoond met de originele ban uit 1656 die over Spinoza werd uitgesproken door de Portugees-joodse gemeente in Amsterdam."

http://www.jhm.nl/actueel/pers/topstukken-uit-het-vaticaan-voor-het-eerst-in-nederland-voor-400-jarig-bestaan-ets-haim