VHS-voorjaarscursus over Spinoza's RENÉ DESCARTES, DE BEGINSELEN VAN DE WIJSBEGEERTE

Kort na het bekendmaken door de VHS van het thema van de komende voorjaarscursus, waarover ik op 12 januari een enthousiast blog maakte met "Goed nieuws: Voorjaarscursus over de PPC!"

is vandaag het hele programma op de website gezet.

Ik geef het hieronder graag door:

 

 

 

     

STUDIEBIJEENKOMSTEN OVER

RENÉ DESCARTES, DE BEGINSELEN VAN DE WIJSBEGEERTE

De Vereniging Het Spinozahuis organiseert dit jaar vier studiebijeenkomsten over Spinoza’s René Descartes, De beginselen van de wijsbegeerte in meetkundige trant uiteengezet en de Metafysische gedachten. Het is voor de eerste keer dat de studiebijeenkomsten aan dit werk van Spinoza worden gewijd. Het was zijn eerste publicatie (1663), en de enige die onder zijn eigen naam is uitgegeven: Benedictus de Spinoza, Amsterdammer.

Elke bijeenkomst wordt geopend met een plenaire sessie waarin door een deskundige een inleiding wordt gegeven. Daarna wordt in groepen van 8 à 10 personen gedurende 2 uur verder gediscussieerd, o.l.v. een gespreksleider. Deze gespreksgroepen blijven steeds in dezelfde samenstelling bijeenkomen. De gespreksleiders rouleren over de groepen.

Programma

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur.
Van 13.30 – 14.30 uur wordt een inleiding gehouden. Na een pauze wordt er in groepen van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur gediscussieerd o.l.v. een gespreksleider.

28 februari 2015  Inleiding en het voorwoord van Lodewijk Meyer;
                                inleider Miriam van Reijen

21 maart               De beginselen van de wijsbegeerte, deel I;
                               inleider Piet Steenbakkers

18 april                 De beginselen van de wijsbegeerte, deel II en III;
                               inleider Filip Buyse

  9 mei                  Metafysische gedachten I en II;                   
                              inleider Han van Ruler

Plaats: Spinoza Lyceum, Peter van Anrooystraat 8 (in de nabijheid van Atrium/World Trade Center), Amsterdam. Bereikbaar van station Amsterdam Centraal met tramlijn 24, halte Olympiaplein; vanaf station Amsterdam Zuid op loopafstand.

De Korte geschriften (Wereldbibliotheek) waarin de vertaling is opgenomen is uitverkocht. Een herdruk zal in de loop van maart verschijnen.

Als u na aanmelding verhinderd bent aan een van de bijeenkomsten deel te nemen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? (tel. 071 - 561 27 59; e-mail info@spinozahuis.nl)

Het cursusgeld bedraagt € 40,- voor leden van de Vereniging Het Spinozahuis; niet-leden € 50,-.

U kunt zich opgeven via info@spinozahuis.nl of tel. 071 5612759

        De vertaling door P.B. = Pieter Balling [in te zien via de KB]