Vijf nieuwe Mededelingen vanwege het Spinozahuis

Terwijl ik voorbije dagen hard bezig was de burcht die dit blog blijkt te moeten zijn, tegen vijandelijke aanvallen te verdedigen, ontvingen we, d.w.z. de leden van de Vereniging Het Spinozahuis, woensdag een dikke enveloppe met vijf nieuwe Mededelingen. Ik vind het wel mooi dat ik na dit korte blogloze tijdperk het eerste blog mag wijden aan deze vijf boekjes:

Genevieve Lloyd, Spinoza and the Idea of the Secular. Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr. 102, met de lezing van 14 mei 2011. Uitgeverij Spinozahuis, 2013

Miriam van Reijen, Spinoza’s bijdrage aan een actueel debat: bestaat de vrije wil? Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr. 103, met de lezing van 14 mei 2011. Uitgeverij Spinozahuis, 2013

Chantal Jaquet, From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza. Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr. 104, met de lezing van 26 mei 2012. Uitgeverij Spinozahuis, 2013

Piet Steenbakkers, Over de dood van Spinoza, en Spinoza over de dood. Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr. 105, met de lezing van 26 mei 2012. Uitgeverij Spinozahuis, 2013

Fokke Akkerman, Taal en tekst van Spinoza. Uitgeverij Spinozahuis, 2013 (tekst van in 2012 voorgenomen lezing die door persoonlijke omstandigheden niet gehouden kon worden. Iets ervan werd tijdens de zomerweek van de VHS door Piet Steenbakkers overgebracht en op dit blog besproken).

Meegedeeld werd dat we dit jaar nog eens vier Mededelingen mogen ontvangen. Het blijkt dus dat aan het voornemen om de achterstand dit jaar weg te werken, hard wordt gewerkt.

In komende blogs zal ik aan - zeker enkele van - deze fraaie boekjes aandacht besteden. Met de charmoiskleurige omslag en idem binnenwerk zien ze er in mijn ogen toch mooier uit dan die met de vroegere grijze omslagen. (Ik hoop dat de secretaris van de VHS er inmiddels ook aan gewend is en er vrede mee kan hebben dat de langjarige grijskleurige traditie moest worden doorbroken. Het markeert de zelfstandigheid van het uitgeverschap van de VHS, zeg maar).

Reacties

Ja Stan,
En ik heb het carnet van Piet Steenbakkers (Over de dood...) vanmorgen al met rooie oortjes gelezen. Die oortjes ook vanwege ons gesprek in de laatste bijeenkomst van de SpinozaKringLimburg dat voor een deel ging over Stelling 67 van deel 4 van de Ethica. Als het wat bezonken is wil ik meer inhoudelijk reageren. Gr. ArisZ

Inderdaad, Aris, ook ik dacht terug aan onze bespreking. Ik ga snel met een blog over dat boekje van Piet Steenbakkers komen en ik stel voor dat je dan desgewenst daarop reageert op dát blog.