Voortgangsbericht over het project Spinoza's Web

Van prof. dr. Piet Steenbakkers vernam ik dat de omschrijving van zijn project Spinoza's Web, waarvoor hij vorige maand NWO-subsidie toegekend kreeg [cf. blog], enigszins verbeterd is. Sinds kort is een in het Nederlands gestelde en tevens coherentere tekst te vinden op de website van het Descartes Centre.
En sinds enkele dagen is er op de website van het NWO ook een Engelse Summary. Het zijn verschillende teksten, en samen geven ze een aardig beeld.

Voorts deelde hij mee ernaar te streven om in de loop van maart of april de eigen website van het project online te krijgen. Dan zal daarop verder alle relevante en recente informatie te vinden zijn. Via dit weblog zal ik u daarvan uiteraard op de hoogte stellen.

Hier zoals Google Spinoza-afbeelding aanreikt die de laatste week via Spinoza.blogse.nl aan het wereldwijde web werden toegevoegd...

 

Reacties

Nadere aanvulling. Het blijkt dat de inschatting dat de website maart-april gereed zou zijn, te optimistisch is ingeschat. Het zal dus later worden.