Weer kritische bespreking van 'vierde deel' van trilogie over de Radicale Verlichting

Caroline Warman (fellow and tutor in French, Jesus College), heeft een behoorlijk kritische bespreking van Jonathan Israel's Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre.

Zij beschuldigt hem in de THE (Times Higher Education) in zekere zin zelfs van een nogal ideologische wijze van geschiedschrijving.

Zie hier het blog met de signalering van het boek en het blog over het eerdere kritische review van Duncan Kelly in The Financial Times.