Willem Meyer's Spinoza-artikel in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift

In de jaargang 1901 - 2 (Juli - December) van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift verscheen van dr. Willem Meyer een lang artikel over Benedictus de Spinoza. Blz. 735 – 748 - met vele illustraties, zoals het een geïllustreerd maandblad betaamt. Hier de link naar de eerste pagina, waarna u kunt doorbladeren.
Meyer is van mening dat Spinoza's naam geschreven dient te worden als Benedictus Despinoza. Dat heeft hij verloren... Trouwens hijzelf hield er zich ook niet aan: sprak hij in het begin van zijn artikel nog telkens van Despinoza, later in hetzelfde artikel ging ook hij over op Spinoza.

Een van die illustraties is deze afbeelding van het Spinozabeeld aan de Paviljoensgracht in Den Haag van na de verhuizing in september 1901.

Reacties

Stan, de beginregel van Meyer's artikel is hilarisch:
"In een der achterbuurten van 's Gravenhage, op de Paviljoensgracht prijkt het bronzen beeld van Benedictus Despinoza."
Prachtige locatie, vooral het woord 'prijken', Spinoza posthuum als achterbuurtverheffer!

Hij schrijft er niet bij dat Spinoza in Den Haag weer in een joodse buurt woonde. Alleen waren het in Den Haag overwegend armere Ashkenasische joden. Ach, prijken en pronken waren niet "Spinoza's ding". Hijzelf zou vast gewild hebben dat het geld anders was besteed.