Wim Klever schrijft Open brief aan Vereniging Het Spinozahuis

De enigszins regelmatige bezoeker van dit weblog is er al lang mee bekend dat van Wim Klever, de Spinozageleerde die ik verder niet hoef te introduceren, veel bijdragen de weg naar dit weblog, rechtstreeks of via het reactieformulier, en naar de website hebben gevonden en nog regelmatig vinden.

Als webmaster van Spinoza ben ik er blij mee en trots op dat Klever dit weblog en het bijbehorende benedictusdespinoza.nl als zijn internetplatform heeft uitgekozen. En al kost het mij soms veel tijd om zaken van hem website-gereed te maken (daar hebben veel lezer waarschijnlijk geen weet van), ik doe het graag en met vreugde.

Het zal dezelfde regelmatige bezoeker tevens zijn opgevallen dat Klever naast het verschaffen van vroegere en recente inhoudelijke bijdragen aan de verspreiding van de kennis over Spinoza, soms in een reactie fel uithaalt naar huidige en voormalige bestuurders van de Vereniging Het Spinozahuis.

                  

Op maandag 15 februari 2010 schreef Wim Klever een e-mail aan de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis. Hij verzond deze nadat hij een afhoudende reactie ontvangen had op zijn verzoek om op de website van de Vereniging melding te maken van zijn onlangs in eigen beheer uitgegeven Mandeville (1670-1733). Cynisch essayist op basis van Spinoza's Ethica, 2010 [à €20 te verkrijgen via klever@casema.nl]

Intussen ontving hij de mededeling dat de website van de Vereniging wordt vernieuwd en dat zijn uitgave daarop t.z.t. alsnog zal worden vermeld.

Daar hij echter na ruim twee weken geen inhoudelijke reactie op de door hem geuite verwijten ontving, heeft hij besloten om zijn e-mail in de openbaarheid te brengen en er een ‘open brief’ van te maken. Mij heeft hij gevraagd om dit net als zijn andere artikelen te publiceren. Hij schrijft: “Waarom zou ik van mijn ouwe hart een moordkuil maken en alles verkroppen wat mij zo irriteert? Het gedrag van Het Spinozahuis is en was gewoon schandelijk.”

Uiteraard heb ik even geaarzeld, want net als Spinoza houd ik helemaal niet van geruzie. Over de inhoud, de besproken kwesties hoef ik helemaal geen mening te hebben, want daar weet ik niets van af. Wie weet, wellicht kan er iets goeds ontstaan uit Wim Klevers luchten van zijn hart.

Dus net als zijn andere artikelen wordt vandaag op 3 maart 2010 deze Open brief als PDF gepubliceerd op benedictusdespinoza.nl

Dat in die brief tevens een beetje 'reclame' wordt gemaakt voor dit weblog streelt de webmaster, maar is verder bijzaak en volstrekt geen motief voor het via dit blog publiceren van deze brief - honni soit qui mal y pense.

 

Reacties

Ik hoop dat het eerder ook met personele dingen te maken heeft. ik heb wel eens aangeboden om ook wat tbv de website te doen. Hoe je het ook draait. Klever hoort daar thuis. Laten we zorgen dat we later geen spijt krijgen dat hem zo'n positie is gegeven. Kan er niet vanuit de vereniging zorg en aandacht zijn om alle werken -en zeker niet alleen de laatste -van Locke, Mandeville en straks Hume- mooi en ruimhartig uit te geven. Volgens mij zou hij best oude werken licentievrij oid willen maken, zodat alles prachtig en goedkoop gebonden kan worden, en verspreid. Ik vind -net als het werk van J. Israel bv- veel werk van Klever prachtig en een intellectueel genot -ja echt lichamelijk- om te lezen.

Volgens mij is Wim Klever een goed mens.
Zijn brief bevestigt mijn ideeen over de Vereniging Het Spinozahuis.
Hopelijk zien zij dit als een stimulans om de ramen open te zetten. Een frisse wind zal hen goed doen. Steun aan Klever!

Stan, de breuk tussen Klever en de Vereniging Het Spinozahuis is bij mijn weten ontstaan in 1999, toen Klever zijn 'Definitie van het Christendom' via de Vereniging distribueerde, zonder dat zij wist dat daarin een frontale aanval gedaan werd op de toenmalige bestuursleden De Dijn en Akkerman. Niet erg fair van Klever. Anderzijds hebben de bekritiseerden niet de moeite genomen om Klever van repliek te dienen, en moesten de leden het doen met een briefje van het bestuur waarin gemeld werd dat de vertaling van de TTP van Akkerman door Klever op 'niet-wetenschappelijke wijze' gerecenseerd was. Hier wreekt zich bovendien het feit dat de grootste filosofische vereniging van Nederland niet over een eigen periodiek beschikt, of - meer in deze tijd passend - over een website, die meer moet zijn dan een summiere zesmaandelijkse update. Ik begrijp dat de website binnenkort verbeterd gaat worden, maar intussen ben jij Stan in het gat gesprongen, en zou het wellicht beter zijn als de Vereniging van een eigen website afziet en een portal bij jouw krijgt.
Dat Klever een onbesuisd gemoed heeft blijkt wel uit zijn brief. Om gerespecteerde leden van de Vereniging 'belachelijke figuren', 'slippendragers' en 'mafia' te noemen, gaat veel te ver en bevordert een verzoening niet. En om Van der Werf aan het begin van de brief min of meer van gedraai te beschuldigen, maar aan het einde te verklaren dat hij 'een goed mens' is, bij zo'n lofprijzing heb je geen vijand meer nodig. Ongetwijfeld heeft Klever gelijk dat de Vereniging een tamelijk introvert geheel is, en ongetwijfeld had allang de vrede tussen hem en de Vereniging getekend moeten zijn. Maar deze larmoyante scheldbrief levert daaraan geen enkele bijdrage.

@Adrie. Dank voor je reactie, waaruit ik kan opmaken dat jij al een flinke tijd lid bent van de Vereniging Het Spinozahuis. Ik ga op de affaire tussen Wim Klever en het bestuur van de Vereniging niet in, want daarin heb ik zelf geen experientia vaga, alleen maar dingen van horen zeggen.
Wat je zegt over mijn website is leuk om te horen, maar ik denk dat als spinozahuis.nl binnenkort vernieuwd gaat worden, die toch beter op zichzelf kan bestaan en niet in de mijne ingeschoven worden. Al was het maar doordat de Vereniging naar ik verwacht een langer leven beschoren krijgt dan ik. Het lijkt me eerder dat t.z.t. de betere delen van mijn weblog (ik denk aan informatie die ik verzamel over dichters en andere kunstenaars en hun relatie tot Spinoza) misschien zinvol ingebracht zou kunnen worden in een hoekje van de nieuwe Verenigingssite. Daarover ga ik later nog wel eens praten. Ik heb overigens geen flauw idee van eventuele waardering vanuit Het Spinozahuis, want van de zijde heb ik daarover nog nooit iets mogen vernemen. Ik verdraag dat overigens Spinozistisch.
Maar wat is binnenkort? Als dat vernieuwen nog weken of zelfs maanden gaat duren, kan de informatie over de Mandeville-uitgave, toch nog in de huidige site worden vermeld? Zoveel inspanning vraagt die mutatie niet - hooguit enige spanning/onvrede in 't gemoed. Maar mensen die echt van Spinoza geleerd hebben, zouden toch weten te relativeren en de dingen in het zicht van de eeuwigheid in ruimer perspectief zien? Dat geldt uiteraard naar beide kanten.