Wim Lintsen bij Vuconnected over Spinoza en de emoties

VUconnected is een samenwerkingsverband waarmee de Vrije Universiteit en de Christelijke Hogeschool Windesheim het contact tussen wetenschap en samenleving stimuleren, ofwel via publieksactiviteiten “het gesprek en debat tussen wetenschap, samenleving en levensbeschouwing" organiseren.

Volgende week donderdagavond 25 maart organiseert VUconnected in Amsterdam een lezing door Wim Lintsen over de emotieleer van Spinoza.

Ir Wim Lintsen die inmiddels al vele Spinoza-cursussen verzorgde voor de VolksUniversiteit en voor de HOVO, zal ingaan op de relatie tussen lichaam en geest en vertellen hoe de leer van Spinoza nog steeds een rol speelt in het moderne emotieonderzoek.

Wetenschappers als Nico Frijda en Antonio Damasio zijn moderne bewonderaars van de ideeën van Spinoza. Het moderne emotieonderzoek verloopt via twee sporen: het spoor van de geest en het spoor van het lichaam.

In de Ethica beschrijft Spinoza emoties vooral langs het geestelijke spoor: het zijn gedachtepatronen die een dwingende, bewegende kracht hebben. In modern onderzoek blijkt dit ook uit de cognitieve emotietheorie (Frijda en Nussbaum).

Impliciet laat Spinoza in zijn Ethica blijken dat er allerlei emotionele gedragspatronen zijn die parallel lopen aan de gedachtepatronen. Dit lichamelijke spoor wordt bevestigd en verkend met resultaten in het hersenonderzoek (Damasio) en de evolutietheorie (De Waal).

De emotieleer van Spinoza levert ook een verrassende bijdrage aan de discussie over de relatie tussen geest en lichaam. In tegenstelling tot Descartes betoogt Spinoza dat tussen lichaam en geest geen enkele interactie plaatsvindt.

 

Datum: donderdag 25 maart 2010

Tijd: 20.00 uur

Plaats: VU Boekhandel, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Toegang: gratis

Meer informatie: vuconnected.nl