X Colóquio Internacional Spinoza in Rio de Janeiro

Tot vorig jaar, toen het alweer ‘t IX Coloquio Internacional Spinoza was, werd dit gehouden in Córdoba in Argentinië. Ik heb er meermalen in blogs op geattendeerd. Er waren steeds vele onderzoekers bij aanwezig uit Latijns-Amerikaanse landen (Uruguay, Chili, Mexico, Colombia, Venezuela, Costa Rica, velen ook uit Brazilië) en uit Europa (Frankrijk, Italië, Portugal, Nederland, te weten Miriam van Reijen).

Na vele gesprekken is nu besloten de Xe internationale conferentie in Rio de Janeiro in Brazilië te houden, van 18 tot 22 november 2013. Het thema van dit Colloquium is: "Spinoza en Amerika". De opzet is tot een reflectie in het licht van de filosofie van Spinoza te komen over de sociale, politieke en institutionele processen die in dit continent spelen. [Cf. hier]

Zeker nu voor het affiche gebruik werd gemaakt van het schilderij “De windstoot” (The gust, uit ongeveer 1680), van de schilder die een jaar na Spinoza het levenslicht zag en dus zijn tijdgenoot was: Willem van de Velde de jongere (1633 - 1707), maak ik er weer een blog over. Dit schilderij van een schip in nood is in bezit van het Rijksmuseum Amsterdam.

Ziet u het Colóquio Internacional in deze boot de oversteek maken van Córdoba naar Rio de Janeiro? Als dat maar goed gaat.