XI Colóquio Internacional Spinoza in Rio de Janeiro

Van 16 tot 21 november 2014 zal in Rio de Janeiro het alweer XI Colóquio Internacional Spinoza plaats hebben [cf.]. Het thema zal zijn: "Spinoza en wij."

Over de verplaatsing van het grote jaarlijkse Spinoza-colloquium van het Argentijnse Córdoba naar het Braziliaanse Rio de Janeiro zie het blog van vorig jaar.

Grappig is dat op het affiche het thema in meerdere talen wordt aangegeven. "Spinoza en ons" is echter niet de manier waarop wij het In het Nederlands zouden zeggen. Opvallend dat de initiator/organisator niet even contact met Miriam van Reijen heeft gezocht, die op vele van de colloquia heeft gesproken. Zij had op de fout dan kunnen attenderen. Maar ach, we begrijpen de bedoeling.

Grappig ook dat het recente themanummer van Das Argument zijn thema aanduidt met: Spinoza und ›wir‹  
En de Columbia University Press kondigde de vertaling "Spinoza et nous" dat "Spinoza for Our Time" werd, aan als: “Spinoza and Us,” by Antonio Negri [cf.]. Kortom, je kunt vele kanten op.

 

Reacties

Het is misschien wel grappig om hier te vermelden dat bovengetekende vorige week voorzichtig werd gepolst of hij in staat en bereid is deze conferentie met zijn deelname te vereren omdat inmiddels in Brazilië brede belangstelling is ontstaan voor de aan Van den Enden en Spinoza gemene radicale politieke theorie. Men zou het zeer op prijs stellen mij, ontdekker en bekwame promotor van FvdE, als keynote speaker te ontvangen en daarvoor funding te regelen.
Heb onmiddellijk zonder ruggespraak met mijn wederhelft laten weten dat ik de uitnodiging gaarne aanvaard, temeer daar in het stomme en achterlijke Nederland het belang van het onderwerp nog niet eens wordt onderkend door de VHS en het quasi-akademische Spinoza- volk. Bovendien, Stan, gaat het daar niet om het Spaans ( dat ik wel versta ) maar om de inhoud: om de vraag of men iets te vertellen heeft. De vioertaal is daar vaker Engels of Frans,u

Als 'keynote speaker', zelfs... gefeliciteerd, Wim.

Maar wat zou het je sieren als je dit blog eens wat minder zou willen vervuilen met typeringen als "stomme en achterlijke" e.d., waarmee je het interessante deel van je mededelingen zo vaak zo erg ontsiert, dat ik me weer moet afvragen of ik dat niet moet wissen. Enfin, men weet inmiddels wie het zegt, denk ik dan maar en laat het zo. Maar droevig gesteld is het wel.

Gaarne nog een toelichting op mijn ' uitbarsting' van zojuist over het 'stomme en achterlijke NL'. Dar zit wat meer achter. Brazilë heeft ook in twee delen verdeeld mijn " LOCKE's DISGUISED SPINOZISM' ( op jouw website, bedankt nog eens) geherpubliceerd in haar eigen Spinoza- tijdschrift CONATUS, dank zij de daar operende Locke-studiegroep. Dit artikel met de omvang van een boek wordt in NL doodgezwegen, maar speelt nu een cruciale rol van kapitaal formaat in het boek van Mattew Stewart dat einde deze week uitkomt over de heterodoze oorsprong van de Amerikaanse republiek, nl. NATURE's GOD. Ik kan het boek eenieder aanbevelen: adembenemend. Zelfs voor mij die het nu voor de derde keer lees. Ik verwijt de Nederlandse filosofische faculteiten dat zij de ware aard van de zo lang in Holland vertoevende Locke nooit onderzocht hebben en de revolutionaire resultaten van het Locke- onderzoek van de gepensionerde Spinoza- scholar niet eens hebben willen bekijken. Ja, ik ben boos, maar geniet ook in stilte van mijn internationale erkenning.

Spaans zou kunnen tegenvallen in Rio Wim. Hoe zit het met je kennis van Portugees?

Net als met mijn kennis van het Spaans. Uiteraard weet ik wel dat Brazilië Portugees spreekt. Ik noemde slechts 'Spaans' omdat Stan paradeerde met Mirjam's kennis daarvan, alsof dat voldoende zou zijn voor deelname aan een vakcongres.

Kreeg zojuist een vraag uit Brazilië of 'Spinoza en ons' wel goed was en heb conform dit alerte blog geantwoord dat het "Spinoza en wij" moet zijn.

Waar "paradeerde" ik met Miriam's kennis van het Spaans? [Je schrijft
Van Reijens voornaam overigens niet als Mirjam].

En zie, inmiddels is het affiche gewijzigd en staat er "Spinoza en wij". Mooi toch, die internationale samenwerking...