David Rigsbee: Times were better once, before I read Spinoza

David RigsbeeDavid Rigsbee is Professor of English and Chair of the Department of Language and Literature at Mount Olive College in North Carolina.
Vanuit zijn vak schreef hij o.a. Styles of Ruin. Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy [hier]

En hij is dichter. Gaf drie bundels uit, waarvan de recentste zijn: The Dissolving Island en Cloud Journal. Hij was mederedacteur van Invited Guest: An Anthology of Twentieth Century Southern Poetry [hier]

In zijn bundel
The Dissolving Island (
(BkMk Press-UMKC, 2003), nam hij een gedicht op, Sketches of Spain, waarin hij naar Spinoza verwijst.

Zie daarover in dit interview [waar ook de foto van genomen is].

Het gedicht is (nog) niet in z’n geheel op internet te vinden, maar in een bespreking door Ace Bogess van de bundel trof ik een gedeelte aan. Ik neem het stukje alvast op in mijn 'verzameling gedichten over Spinoza' op dit weblog.


[van hier; aan David Rigsbee gewijde website]

Ace Bogess schrijft: “In his newest book, The Dissolving Island, he manages to mix the thought-provoking wisdom of the philosophical 'Greats' with clear, precise language and images just as powerful as the ideas he attaches to them. Sometimes he blatantly uses the philosophers themselves to add depth and texture to a piece, as in his poem, Sketches of Spain.”

"Sketches of Spain"

Times were better once,
before I read Spinoza
and felt his logic shake
my senses. It was like
a summons to a man
on his over-stuffed couch:
"Your reading this
indicates your compliance."

       [… het eindigt, zo blijkt uit het interview, met:]

the best days painted black
that won’t come back.

[van hier]

In het interview, waarnaar boven werd verwezen, zegt Rigsbee: "The Spinoza part is easy because I have a degree in philosophy so I work some of those philosophers in there from time to time—I don’t know why. It darkens it a little bit, I guess."

Hier en hier enige van zijn gedichten