Einstein beval lezing van de Ethica iedereen aan

Hier mijn transcriptie, nee vertaling van een notitie van Albert Einstein van 22 september 1932, bestemd voor de Spinoza Society of America.

[Een klik op onderstaand plaatje van het document, brengt u bij de scan in het Einstein-Archief].
Einstein schreef:

“Voor Spinoza zijn het psychische en het fysische slechts verschillende verschijningsvormen van één wetmatige werkelijkheid. Deze opvatting is als wetenschappelijke kennis voor spiritueel strevende mensen vanzelfsprekend geworden. Maar ook onze tijd is nog ver ervan verwijderd om uit deze kennis zo consequent de conclusies voor het leven te trekken, als Spinoza dat gedaan heeft.

De kennis van de causale gebondenheid der menselijke handelingen moet ons op een hoger niveau van handelen brengen, dat niet een blind reageren van de gevoelens dient te zijn. Ons handelen dient gedragen te zijn door een steeds levendiger bewustzijn dat de mensen in hun denken en doen niet vrij zijn, maar net zo oorzakelijk gebonden zijn als het gesternte aan zijn bewegingen.

Spinoza heeft ons getoond dat de kennis van deze causaliteit van ons verstand op grote schaal beschikbaar is.

Spinoza’s analyse van de geest, zoals hij die in zijn Ethica gegeven heeft, is daarom van uniek educatief belang; niets is vuriger te wensen dan dat dit boek op een steeds bredere kring van mensen invloed moge krijgen en zo zijn voor individu en maatschappij zegenrijke werking moge uitoefenen."

 

[Aanvankelijk had ik nog: "Eén woordje kon ik niet thuisbrengen – ik houd mij aanbevolen,"  maar zoals uit de eerste reactie bleek, werd het me prompt aangereikt]

Reacties

Stan,
"'sehnlicher", vergrotende trap van "sehnlich" = vurig

Bedankt, Adrie, dat is het.
Ik ga het meteen invullen.

Deze mooie Duitstalige verklaring kende ik niet. Ze mag e zijn. Ik ben altijd verguld met wat Einstein in 1932 schreef aan D. Runes: "All that I think of that extraordinary man, I can express as follows. SPINOZA WAS THE FIRST to apply with true consistency to human thought, feeling and action, the idea of the DETERMINISTIC CONSTRAINT OF ALLTHAT OCCURS". Het is een 'statement' om uit het hoofd te leren en altijd in het geheugen te bewaren. Op mijn leeftijd lukt me dat nog net. De 'deterministische klem' op alles wat geschiedt is natuurlijk ook de basis van de relativiteitstheorie: 'alles door iets anders en uiteindelijk door persing van alles'.