Jan Snel is niet Jan Dirk Snel volgens wie Spinoza alleen nog interessant is voor dogmatische geesten

Volgende week gaat in Leusden (bij de ISvW) de Spinoza-zomerweek, waarbij het thema zal zijn Spinoza voor en tegen door de eeuwen heen.

Een van de gastsprekers is Jan Snel. Hij zal het gaan hebben over Spinoza & Deleuze.

Over wie ik van de gastsprekers niet kende probeerde ik op internet iets te achterhalen. Zo kwam ik tot een blog over Ursula Goldenbaum. Ik had er ook een over Willem Lemmens willen maken die het zal hebben over Van Spinoza tot Hume, maar ik kon zijn artikel The Melancholy of the Philosopher: Hume and Spinoza on Emotions niet op tijd te pakken krijgen.(Ik ben, tussen haakjes, benieuwd of we iets te horen gaan krijgen over de recente monografie van Wim Klever over Hume en Spinoza; zie dit blog)

Over Jan Snel kon ik niets vinden. Wel over Jan Dirk Snel, maar díe is het dus niet zo kreeg ik als antwoord op mijn vraag. Gelukkig maar, want zie hoe de laatste over Spinoza schreef:

"Kees Fens heeft er vaak op gewezen hoe de grote namen uit zijn jeugd nu in de vergetelheid zijn geraakt. Het lijkt of ze nooit bestaan of geleefd hebben. Hoe kan dat zo? Omdat we de geschiedenis voortdurend herscheppen naar ons beeld en gelijkenis. De hedendaagse maatschappij heeft zich in en sinds de jaren zestig ontdaan van haar geschiedenis en alleen de mensen die vroeger iets beweerden, dat nu nog goed valt, passen erin. Vandaar dat Spinoza, tijdens zijn leven een marginaal figuur, nu in de canon staat – en door Jonathan Israel in een voor een historicus merkwaardig onhistorische visie als de grote wegbereider van de moderniteit de hemel – waar de man niet in geloofde – in wordt geprezen." [Hier]

Voor Historisch Nieuwsblad schreef hij ooit een erg kritische recensie over het boek SPINOZA van Steven Nadler en daarin schreef hij zeer badinerend over Spinoza. Met daarin deze sterke zin: "Nu is hij (Spinoza) alleen nog interessant voor dogmatische geesten." [Hier, in beide gevallen vetdruk van mij]

Enfin, die Snel wordt ons volgende week dus niet voorgezet.