Luis Rogelio Nogueras (1945 - 1985) sobre Una Idea De Spinoza, Ética, Xlix

Cubaanse dichter, essayist, romanschrijver en scenarioschrijver, ook cartoonist en filmmaker. Een veelzijdig getalenteerde intellectuele revolutionair. Hij zou een overweldigende persoonlijkheid hebben gehad; iemand die heel sympathiek gevonden werd. Hij werd liefdevol Wichy, de roodharige genoemd.

Z’n eerste dichtbundel verscheen in 1967. Nadat hij een onderscheiding had gekregen van de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de Cubaanse schrijvers- en kunstenaarsbond, is zijn ster niet meer van de hemel verdwenen.

Zijn meest onverwachte boek, bijna ondenkbaar in de starre officiële cultuur, was een in 1977 gepubliceerde thriller, Y si muero mañana  (En als ik morgen sterf). Het werd een succes, mede daar de UNEAC het de prijs van de beste Cubaanse roman van het jaar toekende. Het was de eerste keer dat een dergelijke roman werd onderscheiden.

Zijn volgens sommigen mooiste werk zou El Brigadista [de Brigade] worden, een filmepos uit 1977 over jongeren die aan het begin van de revolutie (in 1961) het comfort van hun huizen in de steden achter zich laten om naar het platteland te trekken waar ze de ongeletterden onderwezen en het dagelijks leven van de boeren deelden.

Mij interesseert hier zijn gedicht El Caballo Alado (sobre Una Idea De Spinoza, Ética, Xlix) [Het gevleugelde paard (over een idee van Spinoza, ethiek, Xlix)] dat op vele tientallen sites te vinden is.

 

El Caballo Alado
(sobre Una Idea De Spinoza, Ética, Xlix)

1. Supongamos que un poeta
escribe sobre un niño
que sueña con un caballo alado.

2. Supongamos que el poeta
no percibe entonces otra cosa
que la existencia del niño y su sueño.

3. Por tanto
el poeta necesariamente considerará
al niño y su sueño como presentes.

4. Es decir, que
no podrá dudar tampoco de la existencia
del caballo alado
aunque no esté seguro de ella.

Luis Rogelio Nogueras

 

 

Het gevleugelde paard
(Over een idee van Spinoza, Ethica, Xlix)

1. Stel dat een dichter
schrijft over een jongen
die droomt van een gevleugeld paard.

2. Stel dat de dichter
dan niets anders waarneemt
dan het bestaan van het kind en zijn droom.

3.  Daarom
zal de dichter noodzakelijk beschouwen
het kind en zijn droom als aanwezig.

4. Dat wil zeggen
dat hij niet kan twijfelen aan het bestaan
van het gevleugeld paard
maar er toch niet zeker van zal zijn.

Luis Rogelio Nogueras

 

Het gaat over het 'gedachtenexperiment' in het uitgebreide scholium bij stelling XLIX van het tweede deel van de Ethica [IIE49s] waarin Spinoza stelling neemt tegen het idee dat we met een vrije wil instemmen of niet met een idee, 'ja'of 'nee' zeggen tegen een denkbeeld dat we hebben, of dat we ons oordeel opschorten. Het aardige is dat de dichter hier aan het gedachtenexperiment nog een 'laag' toevoegt, namelijk een dichter die schrijft over een jongen die droomt van een gevleugeld paard.

   Salvador Wood (li) & Luis Rogelio Nogueras (Wichy, el Rojo)

_______________

Info van hier en hier en hier en hier