Julius Drachsler (1889 - 1927) schreef een Spinoza sonnet

Hij werd geboren in Bella in het toenmalige Tsjechoslowakije. Nadat hij zijn lessen gevolgd had op een gymnasium dat door dominicanen geleid werd, volgde hij nog eens lessen op een Hebreeuwse school, want van huis uit was hij joods. Toen hij 13 jaar was emigreerde hij met z’n ouders naar New York City, waar hij z’n school afmaakte; in 1905 ging hij naar het College van die stad waar hij het goed deed, vele prijzen behaalde en gekozen werd in diverse functies. Vervolgens ging hijsociologie doen aan de Columbia University. In 1915 behaalde hij aan die universiteit z'n Master of Arts en in 1921 werd hij Doctor of Philosophy. Hij begon z’n werk aan de Jewish Big Brother Association of New York City; en in 1915 werd hij lid van de faculteit van de pas opgerichte School for Jewish Communal Work, waaraan hij verbonden bleef tot 1918. Toen het Bureau of Jewish Social Research in april 1919 aanving, werd hij assistent directeur van de directeur dr. Ludwig B. Bernstein.
Z’n belangrijkste publicaties waren Democracy and Assimilation: The Blending of Immigrant Heritages in America. New York, The Macmillan Company, 1920) [hier te lezen] en z'n doctorsthese:
Inter-marriage in New York City. A Statistical Study of the Amalgamation of Europea People, 1921 [hier te lezen]. 
O.a. droeg hij het hoofdstuk aan "Prejudice as a Social Phenomenon" in: Bruno Lasker (Ed.), JEWISH EXPERIENCES IN AMERICA: SUGGESTIONS FOR THE STUDY OF JEWISH RELATIONS WITH NON-JEWS. New York, The Inquiry, 1930.

Voor de rest verwijs ik naar onder vermeld artikel van Charles S. Bernheimer waaraan ik e.e.a. ontleende en waar we o.a. lezen:

“Among his papers  were also found a dramatic poem entitled "Renunciation," a sketch of a poetic drama based on the life of Spinoza, and a sonnet dedicated to the philosopher.”

Vijf jaar later eindigde Frederick B. Robinson zijn bijdrage "Spinoza - Man of Character" in The Spinoza Quarterly aldus:

"One of my own students at The City College was Julius Drachsler who later became our Professor of Sociology and who was taken away too soon by thesame ailment which ended Spinoza's life. In February 1927, Julius wrote this sonnet in commemoration of the two hundred and fiftieth anniversary of Spinoza's death":

Het wordt heden opgenomen in het Corpus Poeticum Spinozanum [cf.]. 

____________

Bronnen 

Charles S. Bernheimer, “Julius Drachsler: An Appreciation” In: The Jewish Social Service Quarterly, Vol.4/no.3 [March 1928] pp. 220-225  [cf.]

Frederick B. Robinson, "Spinoza - Man of Character" in The Spinoza Quarterly [Vol 2 #3 Issue_001 Spring 1933] [PDF]

Dit was een van de dingen die ik gisteren ontdekte toen ik op zoek ging naar de herkomst van de brochure  The First Spinoza Community en The Spinoza Quarterly van The Spinoza Institute ontdekte, waar dit en nog een gedicht in stond.