Spinoza-gedichten (en enig literair proza)

Hier links naar alle blogs, waarin gedichten over Spinoza werden gesignaleerd en gebracht. Het is - voor zover mij bekend - de grootste verzameling Spinoza-gedichten ter wereld...

Er zit niet een of andere volgorde in de reeks. Van benedenaf aan staan de blogs zoals ze ongeveer in de loop der tijd aan de verzameling werden toegevoegd.

•    Peter Vermaat's Spinozagedicht [14 febr. 2017] 

•    Peter Abbs schreef een gedicht  over Spinoza [5 december 2016]

•    Mihály Babits (1883 - 1941) schreef gedicht over Spinoza-beeld van Mark Antokolsky [18 augustus 2016]

•    Veikko Antero Koskenniemi (1885 – 1962) schreef Spinoza-gedicht (2 augustus 2016)

•    Timothy Bradford's Spinozagedicht "Nature & its beauty" (8 maart 2016) 

•     Hendrik van Bronckhorst (1636 - 1678) schreef lofdicht op Spinoza [vervolg 3] [11 maart 2015]

•    Hendrik van Bronckhorst (1636 - 1678) schreef lofdicht op Spinoza [vervolg 2]

•    Hendrik van Bronckhorst (1636 - 1678) schreef lofdicht op Spinoza [22 februari 2015]

•    Gabriel Richard Mason (1884 - 1979) de eerste Amerikaan die op Spinoza promoveerde schreef ook een Spinoza gedicht [15 januari 2015] 

•    Julius Drachsler (1889 - 1927) schreef een Spinoza sonnet [15 januari 2015]

•   Friedrich Nietzsche 'doorzag' Spinoza in zijn "An Spinoza" [3 aug. 2014]

•  Saul van Messel, In de Jodenhoek geboren. Spinozanum poëticum   [10 juli 2014]

•   Charles Reznikoff (1894 – 1976) Spinoza in zijn gedichten [24 juni 2014]

•   Hermann Lotze (1817 - 1881) schreef gedicht over Spinoza (in 1841 in een kritische toon - 11 juni 2014)

•  Spinoza-gedicht: Teken van Zionistische Spinoza-verering (22 april 2014)

•  Louis Hoyack (1893-1967) schreef 'Spinoza als uitgangspunt' [8] & een sonnet over Spinoza [9 oktober 2013]

•  Margaret Holley’s gedicht "Spinoza’s Gold" [25 november 2012]

•  Jorge Luis Borges’ Spinozasonnetten vertaald door Paul Claes (16 aug. 2012]

•  Abraham van Collem (1858 – 1933) De vergeten dichter van God [11 aug. 2012]

•  Karel D’huyvetters: Ode aan Spinoza  [6 juni 2012]

Nikolaj Boecharin (1888 - 1938) schreef gedicht Amor Dei Intellectualis

Kardinaal François-Joachim de Pierre de Bernis (1715 – 1794) bestreed het Spinozisme in lang gedicht

Franz Kafka (1883-1924) en Spinoza

Hoe Spinozistisch was Gerrit Achterberg?

... in 't onontkoombaar web gevangen van een ijslijk groote spin... P.A. de Genestet schreef dit "Leekedichtje, nr. XXIV" na lezing van het boek De vrije wil van J.H. Scholten

Fay Zwicky (1933 - ) schreef gedicht "Spinoza's Lens"

David Malouf (1934 -), Australisch dichter met 'bewuste aardbeving' in Spinozagedicht

Een Spinoza-gedicht van Gershon Hepner

Jan Frederik Helmers (1767 – 1813) bezong Spinoza

Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) zijn houding tegenover Spinoza

J. H. Berkowitz (1884 - ) schreef Spinoza (A Poem)

Nogmaals Gustave Flaubert's enthousiasme over Spinoza

Albert Verwey (1865-1937) in het spoor van de 'romantische' Spinoza-receptie

Philip Henry Savage (1868 - 1899) - Spinoza polished glasses clear

Eeva-Liisa Manner (1921 – 1995) schreef Spinoza-gedicht

Herman Melville (1819 - 1891) Spinosa: A lion in brain, in life a lamb

Luis Rogelio Nogueras (1945 - 1985) sobre Una Idea De Spinoza, Ética, Xlix

Poëtische vertaling van Oscar Wilde’s Amor intellectualis

Mark Halperin schreef een Spinoza-gedicht

Theun de Vries (1907-2005) schreef Spinozagedicht

Joaquim Maria Machado de Assis (1839 - 1908) schreef Spinoza-sonnet

Melech Ravitch (1893 - 1976) The Excommunication

W.D. Snodgrass (1926 - 2009) 'After Experience Taught Me...'

Johannes Kinker: 'Vrijheid- en noodlotsleer kunnen nevens elkander bestaan'

Jan J. A. Goeverneur (1809-1889) schreef Spinozaïsch gedicht 'Het sterkste'

Herman Gorter compleet op internet - dus ook zijn Spinozistische gedichten

Herman Gorter (1864 - 1927) gedicht: Vier joden

Barbara Siegel Carlson schreef een Spinoza-gedicht

Albert Verwey (1865-1937) en Spinoza (3)- zijn lange gedicht Cor Cordium

'Wel Doen en Vrolijk Zijn' van Dirk Rafaelsz. Camphuysen (1586 - 1627)

Násos Vayenás Spinoza-gedicht uit het Grieks vertaald

Maria Zambrano (1904 - 1991) vond Spinoza's Ethica een diamant van puur licht

Spinoza - "Gevonden gedicht"

Vinda Karandikar (1918 - 2010) Marathi dichter schreef Spinoza-gedicht

Gustave Flaubert (1821 - 1880) Spinoza. Wat een genie! Wat een werk is de Ethica!

Herman Heijermans (1864 - 1924) "Spiè-nooze - Spiè-nooze...?" / Diamantstad

Oscar Wilde (1854 - 1900) Amor intellectualis (gedicht uit 1881)

George Young dichtte over Spinoza's Muis

H. Leyvik (1888 -1963) schreef een cyclus Spinoza-gedichten

Abraham Sutzkever (1913 - 2010) 'A nakht mit shpinozn' & 'Shpinoze'

Amos Oz's Calm, Composed Fury of a Spinozist

Gertrude W. Hockinson's spinozistische gedicht 'spotvogel'

John C. Morrison schreef gedicht over Spinoza en de Morgenster

Barbara Lefcowitz (1935) bracht vandaag een Spinozagedicht

Jan Wolkers (1925 - 2007) was lezer van Spinoza

Carp over Goethe en Spinoza

Boudewijn Büch (1948 - 2002) [5] van Spinoza-fascinatie was waarschijnlijk geen sprake

Boudewijn Büch (1948 - 2002) [4] Een tv-programma over Spinoza lukte niet

Boudewijn Büch (1948 - 2002) [3] twee gedichten met Spinoza

Boudewijn Büch (1948 - 2002) [2] een roman met Spinoza als onhaalbaar ideaalbeeld op de achtergrond

Boudewijn Büch (1948 - 2002) [1] Koketteren met Spinoza

 

Emma Lazarus (1849 - 1887) 'dichteres van het vrijheidsbeeld' met interesse in Spinoza

Guo Moruo (1892 - 1978) Chinese dichter die Spinoza noemt

Octavio Paz (1914 - 1989) zijn 'gods' leest als 'de natuurkrachten'

Vondel is wel degelijk in verband met Spinoza te brengen

Nico van Suchtelen (1878 - 1949) Spinoza-gedicht

Vondel is niet in verband met Spinoza te brengen

Joost van den Vondel (1587-1679) bestrijder van Spinoza?

P.N. van Eyck (1887 - 1954) nog een gedicht over Spinoza

P.N. van Eyck (1887 - 1954) dichtte bij het Spinozabeeld van Raedecker

Mariano Shifman (1969) Argentijns dichter schreef een Spinoza-gedicht

Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834), Spinoza en 'Ode on the Departing Year'

Uriel Birnbaum (1894 - 1956) - dichtte 'Rembrandt und Spinoza'

James Schevill (1920-2009) 'Mr. Spinoza of blessed memory'

George Eliot (1819 - 1880) Spinozistische en Feuerbachse invloeden op haar 'experimenteel filosofische' romans

Giacomo Leopardi (1798-1837) l'Infinito

Jorge Luis Borges' Spinoza-gedichten

J.H. Leopold (1865 - 1925) en Spinoza [2]

Willis Barnstone (1927) schreef gedicht: Spinoza in the Dutch Ghetto

Jaroslaw Marek Rymkiewicz - Spinoza Was a Bee

A.M. Klein (1909 - 1972) Spinoza-gedichten 'Out of the Pulver and the Polished Lens'

Nog een keer Eugene Ostashevsky als DJ Spinoza

Margarete Susman (1872 - 1966) en Spinoza

Fernando Pessoa: Er is metafysica genoeg in denken aan niets

J.C. van Schagen (1891 - 1985) Spinozaïsche prozagedichten 'Narrenwijsheid'

Spinoza staat God in zijn crisis bij - een soort gedicht

Melech Ravitch (1893 - 1976) & Barukh Shpinoze (2)

Herman Gorter (1864 - 1927) - zijn Spinozistische periode

Kadya Molodowsky (1894 - 1974) "excommunicated together with the divine innocent, Spinoza"

Melech Ravitch (1893 - 1976) & Barukh Shpinoze

Hans Ostrom (1954): 'My favorite philosopher is Spinoza'

Robinson Jeffers (1887-1962) 'radical Spinozaist', dichter

Israel Zangwill (1864 - 1926) - The Maker of Lenses

Sandra Schor (1932 - 1990) Spinoza & The Great Letter E

Sully Prudhomme (1839 - 1907) - een Spinoza-gedichtje

Rose Auslaender (1907-1988) - twee Spinoza-gedichten

Menno ter Braak (1902 - 1940) over zijn bezoek aan Het Spinozahuis in mei 1935

Albert Verwey (1865-1937) en Spinoza (3)

Alexander Pope (1688 - 1744) beschuldigd van spinozisme

Spinoza als dichterlijk filosoof

Georg Brandes (1842 - 1927) over Spinoza

• Een nieuw (oud) Spinoza-gedicht [Turkse Soefi-dichter Yunus Emre]

Louis Zukofsky (1904 - 1978) - fascinatie voor Spinoza en een spinozistische poetica

Eugene Ostashevsky's The life and opinions of DJ Spinoza

David Rigsbee: Times were better once, before I read Spinoza

Martin Johnston (1947-1990) schreef Spinoza-gedicht

Johannes Kinker (1764 - 1845) kantiaan & spinozist - Het Alleven of de wereldziel

Dirk Vekemans en zijn Spinoza-gedicht 

J.H. Leopold (1865-1925) en Spinoza

Leo Vroman - Spinozistisch dichter (?)

Nasos Vayenas, Grieks dichter van een Spinoza-gedicht

Antonin Artaud (1896 - 1948), Spinoza en lichamen zonder organen

Nikolaus Dietrich Giseke [1724 - 1765] en diens 'Schilderung der Spinosistischen Gottheit'

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) en zijn gedicht Prometheus 

Spinoza-gedichtje van Johann Gottfried Herder (1744 - 1803)

 

Charles de Saint-Evremond (1610 - 1703) en Spinoza

Nelly Sachs (1891-1970) en haar Spinoza-gedicht

Marcel Raman - gedicht over Spinoza

Multatuli en Spinoza

Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834) lyrisch over Spinoza

Friedrich Schiller (1759-1805) - Spinoza

Charlotte von Stein (1742-1827) ziet dichtend Spinoza als Christus

Friedrich Schiller (1759-1805) Das verschleierte Bild zu Sais

Mihály Babits (1883-1941) - 'Op het Spinoza-beeld'

Bertus Aafjes (1914-1993) Deus sive Natura?

Jorge Luis Borges (1899-1986) en Baruch Spinoza

•  Jorge Luis Borges (1899-1986) en Spinoza [19 sept 2008]