20 november: Spinozadag – Spinoza en de vrije wil

Poster van Spinozadag 2011Vannacht verzond de ASK een persbericht over de komende Spinozadag. Al heb ik in twee eerdere blogs hier al aandacht aan gegeven (op 26 augustus over het bekend worden van het programma en op 20 oktober 2011 n.a.v. het publiceren van de poster) geef ik in dit blog de informatie nogmaals door:

zondag 20 november 2011 in Paradiso, Amsterdam
—-
Om het gedachtegoed van Spinoza bekender te maken, organiseren de Amsterdamse Spinoza Kring en Paradiso sinds 2008 de Spinozadag. Uitgangspunt dit jaar is uit Spinoza’s Ethica:
‘Er bestaat in de geest geen absolute, dat wil zeggen vrije wil … onder wil versta ik het vermogen te bevestigen of te ontkennen’ (Ethica 2, 48).
Sprekers: Carolien Gehrels, Jan Knol, Eugène Sutorius, Carien de Jonge en
Boris van der Ham.

Sinds een aantal jaren organiseert De Amsterdamse Spinoza Kring rondom de geboortedag van Spinoza een lezingen- en discussiemiddag ter ere van de wereldberoemde filosoof. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor Spinoza en zijn gedachtegoed. Het is tevens een manier om de actuele betekenis van zijn ideeën voor het voetlicht te brengen en Amsterdam de gelegenheid te geven zich ‘Stad van Spinoza’ te tonen. Deze vierde Spinozadag gaat over het ontbreken van de vrije wil en de gevolgen daarvan voor het recht.
Nieuwe inzichten van neurowetenschappers doen vermoeden dat de mens geen vrije wil heeft. Krijgt Spinoza drie eeuwen na dato gelijk? En wat betekent dit voor het menselijk handelen en ons oordeel daarover?
De middag wordt geopend door Carolien Gehrels (wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam). Daarna zal Jan Knol (theoloog, emeritus-predikant) een toelichting geven op het thema. Jan Knol is schrijver van diverse boeken over de wijsbegeerte van Spinoza. Knol heeft onlangs een hertaling in modern Nederlands geschreven van de Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk, waarschijnlijk Spinoza’s eerste geschrift en voorloper van zijn hoofdwerk, de Ethica.
Vervolgens zal prof.mr. Eugène Sutorius (hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en rechter bij het gerechtshof te Arnhem) uiteenzetten welke consequenties voor het recht hij ziet bij het gestelde ontbreken van een vrije wil. De heer Sutorius maakte naam als advocaat die artsen verdedigde die vanwege euthanasie of hulp bij zelfdoding strafrechtelijk werden vervolgd.
Hierna vindt een discussie plaats onder leiding van Carien de Jonge (filosofe).
Boris van der Ham (D66 Tweede Kamer) zal de middag afsluiten met een column.
Het Roman Ensemble (Muziekschool Amsterdam) omlijst de middag met muziek.

De internationaal geroemd filosoof Baruch Spinoza (1632-1677), een tweedegeneratie-allochtoon uit de 17e eeuw, is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn wijsbegeerte zou het mogelijk zijn vrede met het bestaan te vinden.

Het programma
Zaal open: 12.30 uur
Aanvang: 13.00 uur

13.00 Opening door Carolien Gehrels
13.10 Inleiding door Jan Knol
13.30 Lezing door Eugène Sutorius
14.15 Pauze, boekenverkoop en signeersessie
14.40 Discussie sprekers-publiek o.l.v. Carien de Jonge
15.30 Column door Boris van der Ham
15.40 Afsluiting

tot 16.00 Nazit met een drankje bij de bar van Paradiso
Muziek Roman Ensemble

Plaats: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Toegang: € 15 (studenten en houders van een Stadspas betalen € 10)

Méér informatie en aanmelden bij de ASK of spinozadag.nl