Affaire Tariq Ramadan voer voor Spinozistische analyse

Ik ga me in dit blog niet echt mengen in de discussie en vooral de "affaire", ontstaan rond het ontslag van Tariq Ramadan als integratie-adviseur van de gemeente Rotterdam, terwijl ook de Erasmus Universiteit de moslimfilosoof en islamoloog uit het gasthoogleraarschap zette.
Ik heb al jaren de overgevoelige wantrouwig-kritische publicaties over Ramadam gevolgd en mij bijvoorbeeld verbaasd dat hem gespletenheid verweten werd, terwijl je niet anders kunt verwachten dan dat een intellectueel die zowel gehoord wil worden door matig geïnteresseerden, orthodoxen en fundamentalistische moslims enerzijds en westerse, soms zeer Wilderiaans aangeslagen critici anderzijds, niet bij allen met hetzelfde verhaal kan komen - je uitleg zal telkens naar 'doelgroep' anders moeten luiden.

Een paar dagen geleden hadden de Iraanse vluchtelingen Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar integratie VU, en Shervin Nekuee, socioloog en schrijver, beiden geboren in Iran, een artikel in Trouw dat mede ondertekend was door Farhad Golyardi, publicist en redacteur Eutopia, Behnam Taebi, docent TU Delft en Peyman Jafari, politicoloog en bestuurslid Internationale Socialisten.

De kop luidde: Ramadan is kapotgemaakt - Moslim-ideoloog Tariq Ramadan is door islamcritici net zo lang aangevallen tot zijn positie onhoudbaar werd.
Dit was te meer pikant daar Ramadan verweten werd medewerking te hebben verleend aan een Engelstalige, door het Iraanse regime ondersteunde radiozender Press TV. Zie hier dit artikel, waarop notabene 175 reacties werden gegeven - aanwijzing voor de gevoeligheid van een affaire.

Vandaag schreef columniste Elsbeth Etty haar column over de reacties op Ramadan. De kop van haar column: Rotterdams exorcisme.
Jawel: Ramadan als duivel uitgedreven...
Zie hier deze column.
Ze verwijst naar en citeert uit Jonathan Israels Radicale Verlichting.

Ik citeer één passage:

"Overigens draait het hele boek van Israel om de grootse gestalte van Spinoza (ook door zijn gematigde Nederlandse tijdgenoten als gevaarlijke dissident beschouwd, de grootste vijand van het christendom, ja, als een ‘nieuwe Mohammed’). Alsof Spinoza het tegen de angsthazen en fanatici van nu opneemt voor Tariq Ramadan, waarschuwde onze grootste Verlichtingsfilosoof: „Alle pogingen om meningsuitingen aan banden te leggen en boeken te censureren, beperken niet slechts legitieme vrijheid, maar brengen de staat zelf in gevaar.” De werkelijke scheurmakers, schreef hij over het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten dat de Republiek in 1618 op de rand van een burgeroorlog bracht, „zijn degenen die geschriften van anderen veroordelen en de twistzieke menigte opruien tegen die schrijvers, en niet de schrijvers zelf”, doelend op de filosofen. Het recht van de overheid, stelde Spinoza, heeft alleen betrekking op daden, zowel in godsdienstige als profane zaken, maar voor het overige „wordt het individu toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt”."

Hier hoeft niets aan toegevoegd te worden. 

Ik werd door Wim Klever geattendeerd op deze column. Ik vind het wel aardig dat u diens aanstrepingen erin kunt zien. Daarom neem ik het knipsel over en volsta niet met verwijzen naar de website, zoals ik boven deed. Dit overnemen mag eigenlijk wel niet, maar ik hoop dat de redactie en Elsbeth Etty begrijpen en akkoord gaan dat dit hier op dit weblog thuis hoort. 

 

Dossier Tariq Ramadan 

Op 18 augustus 2009 plaatste Tariq Ramadan op zijn website An Open Letter to my Detractors in The Netherlands - een apalogie over zijn deelname aan PressTV.

Hier Shervin Nekuee Tariq Ramadan moet in Rotterdam blijven in NRC van 17 aug in reactie op deze column van Afshin Ellian

Afshin Ellian, column van 15 augustus: Rotterdam moet af van deze islamist - Tariq Ramadan bouwt bruggen. Ja, naar het fascistoïde islamitische regime van Iran.

NRC Handelsblad heeft inmiddels een heel dossier Tariq Ramadan aangelegd

Zie hier de artikelen in Trouw over Tariq Ramadan

Reacties

Ik moest ook aan je denken Stan, toen ik vandaag mijn krant las. Prachtig stuk... (mbv van Spinoza): laat daar al die z.g. verlichte figuren maar eens op reageren. Etty volg ik al langer, zij schrijft vaak moedige, soms tegendraadse, maar principiële stukjes. Over het nu over vrouwenrechten of de vrijheid van meningsuiting gaat: Etty geeft een heldere analyse van actuele kwesties. Ze verwoordt daarmee ook vaak mijn gevoelens en mening. Misschien dat ik het daarom met haar eens ben :)

Gr,

Rene

Als Spinoza in verband wordt gebracht met de hedendaagse politiek...ligt de Domheid op de loer. Zeker als vanuit die Domheid reacties worden opgeroepen...in de trant van reageer maar zg verlichten! Nu vooruit dan maar: Etty voorheen hoofdredactrice van het Stalinistische dagblad De Waarheid behoeft ons niet de les te lezen over Democratie en Vrijheid van Meningsuiting. Van haar Stalinistische verleden heeft zij weinig geleerd, zij heeft dat omgezet in het Politiek Correcte Denken (zeg maar geleuter). Heren slaap lekker, je merkt ik ben niet haatdragend.

Ik ben ook niet haatdragend, maar constateer wel dat je op de vrouw speelt en geen enkel argument geeft. Dat geeft al met al weinig licht op de zaak. Maar ik vermoed (vooralsnog) dat als er geen argumenten worden gegeven, dat die argumenten er ook niet zijn.

Met groet,

Rene

Er zijn reeds vele adequate argumenten (van links tot rechts)gegeven over zijn uitspraken mbt man/vrouw - hetro/homo etc etc dat hij niet de juiste bruggenbouwer is. Het gaat er natuurlijk niet om dat de bruggenbouwer niet voor zijn mening mag uitkomen (liefst wel,graag zelf) maar of de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien! Rijksgelden moeten op de juiste wijze worden besteed, dus worden effectiviteit en efficiency van zijn bijdrages beoodeeld. Van rechts tot links worden zijn bijdrages (klaarblijkelijk) beoordeeld als onvoldoende en ongeschikt!
Met groet,
greenways

Ik mis de paternalistische terechtwijzigingen van de webmaster in deze, hij die zo moet meeleven met die arme bruggenbouwer. Natuurlijk rustig, kalm en waardig gelijk een copie van de grote wijsgeer! Een webmaster die jonge intellectuelen teksten naar hun hoofd werpt als "voel je je verwant met dappere reactionairen" en "ben je te weinig links-progressief -van-hart" (vooral die laatste toevoeging is cabararesk). Dat maak je normaal vandaag aan de dag toch niet meer mee. UNIEK!!! Hé clown kom eens uit je bedstee!

Er was ook een ingezonden reactie in het NRC van iemand die meldde dat hij Ramadan een keer heeft horen spreken in een Afrikaans land en dat hij homoseksualiteit en mensenrechten behoorlijk aan het verdedigen was. Dat werd hem aldaar niet allemaal in dank afgenomen. Er was enige tijd geleden behoorlijk wat kritiek van Bolkesteijn op Ramahan. Maar de discussie volgend kwam er niet meer uit dan verdachtmakingen "hij zal wel zus en zo bedoelen". Zo kan er niets meer gezegd worden. Het is ook zo goedkoop van Bolkesteijn. Wat mij betreft viel hij daarmee ook af als verlicht persoon, het viel me eigenlijk tegen van hem. Het debat verliest aan kwaliteit als er alleen maar over de toon wordt gesproken. Dan geldt vaak voor mij: er zijn dan (vooralsnog) geen argumenten. En daarom is het stukje van Etty mbv Spinoza ook zo goed: die verdachtmakers, dat zijn de ware schuldigen! Ze vertroebelen de discussie.

Groet,

Rene

Ik vind trouwens ook dat deze (inhoudelijke) discussies goed zijn voor de samenleving. Er kan daarmee een nieuwe seculariteit worden gemunt. Die is m.i. nog steeds te christelijk. Want wat (al of niet) zou moeten gelden voor de moslims, geldt natuurlijk voor iedere burger.

Er zijn lots of argumenten maar die passen niet in het "denkdingetje" van Rene! Feit is dhr Ramadan is ontslagen omdat de "subsidieverlener" onvoldoende vertrouwen in hem als bruggenbouwer had. Dat zijn de feiten dat is de realiteit en die is -conform Spinoza- volmaakt. Was de uitkomst anders dan waren de machten (en daarmee het resultaat) anders tot uitdrukking gebracht. Mag ik het zo formuleren of vind je dat ik dat ik nu toch meer de Toon benadrukt ten koste van de argumenten. Hoeveel argumenten wil je nog horen er zijn al pagina's volgeschreven over het falen van de bruggenbouwer door gebrek aan vertrouwen. Dhr Klever gaf in zijn interview met NRC het volgende weer: citaat"anderzijds zal Ramadan, wil hij overtuigend zijn, zich boven alles duidelijk en ook luidruchtig moeten gaan inzetten voor verwerkelijking van de democratie ben democratische beginselen in alle landen waar de islam aanwezig is, vooral ook in die landen waar de islam dominant en allesbepalend is. Zo lang hij alleen maar spreekt over de verenigbaarheid van de islam met de democratische beginselen weet ik (Klever) niet wat hij bedoelt" einde citaat.

Misschien heb je wel gelijk. Maar wat ik weet en gelezen heb over die discussie valt mijn sympathie vooralsnog toch bij Ramadan. Het gaat zoals het gaat en zelfs noodzakelijk. En ik probeer dat ook te begrijpen. Een bruggenbouwer lijkt me ook teveel, ik zou hem ook niet aangesteld hebben in die rol. Maar dat is ook noodzakelijk zo gegaan. Maar ik ben nog steeds van mening dat hem onrecht wordt aangedaan en dat er te weinig inhoudelijk over en met wordt gesproken. Bijna alles wordt afgedaan als: "twee gezichten, hij bedoeld iets anders, wolf in schaapskleren".

En dat moet ik misschien gaan begrijpen, we zijn er misschien nog niet aan toe. Net zoals Ayaan, haar werd ook de mond gesnoerd. Al met al denk ik -zo positief ben ik wel- dat juist deze heftige (maatschappelijke) emoties ons te denken gaan geven, waar we ook ons voordeel mee gaan doen.

(p.s. Waarom noemt u zichzelf eigenlijk greenways?)

Met vriendelijke groet,

René

Greenways voor de lol! In filosofiekringen, ook bij Spinozisten, gaat het er veelal bloedserieus aantoe, enige humor en zelfreflectie/spot ontbreken vaak. Het ene argument wordt op het andere gestapeld tot een nietszeggende brei. Filosoferen betekent natuurlijk het scherpen van het denken: filo (liefde) soferen (weten) maar er mag best wel enige spot aan te pas komen. Rene ik ben het met jou eens dat grote problemen, zoals de gevolgen van de toenemende islamisering in onze democratische rechtstaat, bespreekbaar moeten worden gemaakt. Hoe transparanter de knelpunten aan de orde komen des te beter kan er geanalyseerd worden om tot oplossingen te komen. Bij die oplossingen dienen keuzes te worden gemaakt en die kunnen hard aankomen, zoals het terugdringen van de toestroom van arme gelukszoekers om eerst de integratie bovenaan de politieke agenda zetten. Etc etc etc