Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw doet niet aan Spinoza

In 1632, het jaar waarin Spinoza geboren werd, werd ook de Universiteit van Amsterdam geboren. In dat jaar werd namelijk door de burgemeesters van Amsterdam een Athenaeum Illustre ingesteld, dat later zou uitgroeien tot de Universiteit van Amsterdam. Eén van de instituten die verbonden is aan de universiteit is het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw.

                'Tytelprint' van: 'Beschrijvinge van Amsterdam' samengesteld door C. Commelin.

Op de website van dit centrum is veel te ontdekken, maar...

... hoezeer Amsterdam (zowel de ASK als het college van B&W) ook z'n best doet om Spinoza tot boegbeeld van de stad te maken, bij het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw hebben ze daar geen boodschap aan.

Het Centrum heeft als 'missie': de bevordering van de studie en de kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur in de Gouden Eeuw.

Nadat ik gisteren een uitgebreide pagina maakte over Jonathan Israel, komt het vervolgens wel erg schrijnend over als je ziet hoe niemendal dit Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw op dit vlak presteert. Is alleen voor een buitenlander Spinoza van belang voor de intellectuele geschiedenis van Nederland? Alsof die niet tot de cultuur behoort. 

Tweemaal slechts komt de naam van Spinoza voor op de uitgebreide website van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw.

Eénmaal in de lijst wetenschappelijke publicaties van het jaar 2000, te weten:

 • Haitsma Mulier, E. O. G., "Spinoza en Tacitus: de filosoof en de geschiedschrijver" In: L. H. Maas, E. O. G. Haitsma Mulier & J. Vogel, ed., Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen. Liber amicorum voor Piet Blaas (Hilversum 2000) 67-78.
 • Een tweede maal in een stukje van Henk van Nierop 'Onze' Gouden Eeuw. Daarin lezen we de volgende zin:
  De twee beroemdste Nederlanders die ooit hebben geleefd, Rembrandt en Spinoza, bewoonden hetzelfde huizenblok bij het tegenwoordige Waterlooplein.

  DAT IS ALLES.

                       HET IS TE WEINIG.

                                               BESCHAMEND TE WEINIG.

  Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw moest zich schamen.
  Dat geldt dus voor (zie die website):

  Bureau

  Wetenschappelijk directeur: Mw. Prof. Dr. E.M.P. van Gemert

  Bestuur:
  Prof. Dr. E.J. Sluijter (voorzitter)
  Prof. Dr. H. F. K. van Nierop
  Mw. Prof. Dr. J. Pollmann
  Prof. Dr. M.B. Pranger

  Raad van Advies

  Drs. I. Bésanger
  Artistiek leider Stichting Kwast
  Dr. J.E.A. Boomgaard
  Gemeentearchivaris Amsterdam
  Drs. R. Daalder
  Conservator Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
  Dr. J.P. Filedt Kok
  Hoofd Afdeling Schilderijen, Rijksmuseum, Amsterdam
  Drs. B.S. van Ittersum
  Directeur Vereniging Rembrandt, Den Haag; voorzitter Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, Amsterdam
  Mw. drs. R.E. Kistemaker
  Senior consultant onderzoek en projectontwikkeling, Amsterdams Historisch Museum
  Drs. E. van Voolen
  Conservator Joods Historisch Museum, Amsterdam

  Het wordt tijd dat de burgemeester van Amsterdam, wiens illustere voorgangers het Athenaeum Illustre stichtten, zich eens met het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw gaat verstaan - misschien moet hij eens dreigend met die oude instellingsoorkonde wapperen.