'Baruch Emanuel' van Dmitri Plax

Bij mijn speurwerk kwam ik weer een kunstproduct tegen, een theaterproductie waar Spinoza in voorkomt, en dat ik in de verzameling "Spinoza in kunstuitingen" opneem. Wie weet wil een theaterinstantie het ooit vertalen en brengen.

Dmitri Plax. Konstnär, poet och radioproducent. Född i Minsk men nu boende i Stockholm...
De in Minsk geboren en in Stockholm levende en werkende kunstenaar, dichter en radioproducer Dmitri Plax schreef in 2004 een dialoog tussen de filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) en de wetenschapper-mysticus Emanuel Swedenborg (1688-1772). Swedenborg werd elf jaar na het overlijden van Spinoza geboren, maar in een toneelstuk is alles mogelijk. Het is zeker dat Swedenborg de Ethica las, maar hij had een dualistische wereldopvatting, waarin de geestelijke wereld apart van de stoffelijke bestond. Swedenborg 'wist' alles van engelen...

Het enige dat ik over het stuk kon vinden:
"His play, which was commissioned by the Royal Theater in Stockholm but had its opening night at the National Theater in Minsk, is called
Baruch Emanuel. “Baruch” in Hebrew means “Blessed,” and Emanuel means “God with us.” The author of the work approaches the unity of opposites, stating, “In philosophy, Swedenborg and Spinoza are opposites, but like most opposites, they meet in a specific point and have a great deal in common. [van hier]