Cartoon illustreert dat spinozisme geen atheïsme is

           

Dit plaatje trof ik aan op een blog "Can Scientists be Atheists?" van Beat Schwendimann (universiteit van Sydney), "a learning scientist and science educator interested in how visual representations of concepts help people learn." Hij geeft aardige schema's en plaatjes die zijn betoog illustreren.

Getuigend van onkunde van Spinoza's filosofie vind ik dat hij Spinoza's god beschrijft als "an emergent property of the complex system of nature itself." Vreemde omkering van zaken: emergent! Alsof de wereld er eerst was.

                                                    * * *

Wie iets meer wil weten: zie het blog "Spinoza the atheist"? Niet doen…" En/of:

VoorkantAnne Eusterschulte, "Ist Spinozismus Atheismus? Die Diskussion um die atheistischen Konsequenzen der Philosopie Spinozas im 17. und 18. Jahrhundert."

In: Richard Faber, Susanne Lanwerd (Hrsg.) Atheismus: Ideologie, Philosophie oder Mentalität? Königshausen & Neumann, 2006

[books.google rechtstreeks naar dat hoofdstuk]

                                                        * * *

Where do atheists go when they die? 
              cartoon van (zelf atheïst) Chris Madden
An atheist at the gates of heaven

Reacties

Ik spreek er hierbij mijn erkentelijk voor uit dat op de Wikipedia-lijst van atheïsten nog niemand het nodig heeft gevonden er de naam van Spinoza bij te schrijven. Chapeau Nederland.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_athe%C3%AFsten

Een manco van atheïsten is dat ze niet altijd aan kunnen geven waar ze nu precies niet in geloven.

Een grappige uitspraak van de natuurkundige Pauli over zijn atheïstisch veronderstelde collega Dirac is (Wikipedia):

"Well, I'd say that also our friend Dirac has got a religion and the first commandment of this religion is 'God does not exist and Paul Dirac is his prophet'".

Ik zeg dit eerste gebod wel eens tegen een al te gelovige atheïst X met gebruikmaking van X i.p.v. "Paul Dirac".

Inderdaad, grappig. Ook grappig is deze van Isaac Asimov, de bekende schrijver van SF-verhalen. Hij ontmoette tijdens een SF-conferentie de tamelijk orthodoxe jood Avram Davidson. Toen deze zijn orthodoxie een beetje al te sterk benadrukte naar Asimovs zin en Davidson hem naar zíjn religie vroeg, zei hij: “Ik ben atheïst.” “Ja, zei Avram zonder met een ooglid te knipperen, “maar wat voor soort atheïst? Een katholieke atheïst? Een doopsgezinde atheïst, een hindoe-atheïst, een zevendedagadvents-atheïst?” Asimov kreeg een idee: “Een joodse atheïst,” zei hij “wat wil zeggen dat ik de irrationele elementen in het Jodendom in het bijzonder heb te bestrijden.” (In In joy still felt: the autobiography of Isaac Asimov, 1954-1978, pp. 174-175.)

Nog een cartoon toegevoegd.

Je Asimov-anecdote toont charmant aan dat er naast de mensen die doorgaan in een traditie er ook zijn die zich er vooral tegen afzetten. Het zijn de extreme posities. Het voordeel van de huidige tijd vind ik dat je je makkelijk op de hoogte kunt stellen van allerlei tradities, en daar het beste uit kunt proberen te halen.

Een nieuw soort God schept een nieuwe soort atheïst.
“I am an atheist, if to be an atheist means not believing in a CEO God”
Aldus Curtis White in "The Science Delusion: Asking the Big Questions in a Culture of Easy Answers” [Melville House Books. 2013]

http://www.salon.com/2013/06/23/christopher_hitchens_lies_do_atheism_no_favors/singleton/

Nog eens breng ik in herinnering het fraaie bon mot dat ooit op 'freethinker' te vinden was en waarover veel gedebatteerd is:

'Atheïsme is geen geloof, zoals het niet verzamelen van postzegels geen hobby is.'

Zie b.v. het postzegel-argument"
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=7522