Data International colloquium "Galileo & Spinoza"

De data van het Colloquium in Parijs "Galileo & Spinoza[zie hier eerder op dit weblog] zijn gewijzigd en nu definitief vastgesteld op de twee zaterdagen: 12 en 19 december 2009

 

Filip Buyse liet mij per e-mail hierover het volgende weten:

"Zoals je wellicht weet was er het vorige academiejaar staking aan de Sorbonne als reactie op de geplande hervormingen van het universitair onderwijs.

Hierdoor kon men mij geen directe bevestiging geven van de geplande data vanwege de hectische toestand op het einde van het academiejaar, waarbij  alsnog examens werden georganiseerd om het jaar te redden.

Vorige week heb ik dan het bericht gekregen dat het geplande colloquium niet kan doorgaan op 11 & 12 december omdat er op 11 december geen lokaal vrij is.

Na wat puzzelwerk, wat mails en telefoons is er dan toch een oplossing uit de bus gekomen:  12 en 19 december. Nu liggen de data en de zaal definitief vast.

Het colloquium gaat dus door op deze twee zaterdagen. Ik zou zeggen: geen excuus meer om niet te komen.

Wie wanneer gaat spreken van de aangekondigde sprekers staat nog niet vast. Ik hou je op de hoogte."

Meer over opzet en programma in het blog van 8 juni.

 

Reacties

Stan, ik zie nu dat je hierboven, aan het begin van je blog, nog hebt staan dat het tot de natuur van de rede behoort om de dingen VANUIT HET GEZICHTSPUNT VAN DE EEUWIGHEID te beschouwen. Dat kan niet. Dingen ALS EEUWIG, of IN HUN EEUWIGHEID zien / begrijpen, houdt juist de ontkenning van elk gezichtspunt en elke particulariteit in. Ik heb je wel eens eerder met deze kritiek geplaagd en ben zo vrij haar publiekelijk te herhalen. De vertaling is zeker ontleend aan Henri Krop, die wel meer van dergelijke fouten maakt. Spinoza (die meermalen klaagt over een tekort aan Latijnse woorden) had niet de beschikking over een toepasselijk woord dat vergelijkbaar is met ons ' als' en nam toen zijn toevlucht tot ' sub specie + genit.' . Ook de vertalingg ' onder de gedaante van' is natuurlijk super-misleidend.

Wim,
Je hebt me ertoe aangezet om hier nog eens goed in te duiken. Daarbij las ik het intrigrerende artikel Spinoza's Two Causal Chains van Amihud Gilead uit Haifa
http://philo.haifa.ac.il/faculty_pages/gileadA.htm
Ik overweeg de volgende vertaling, die hopelijk je goedkeuring kan krijgen
Het is de rede eigen om het eeuwige der dingen te zien.

Die vertaling is ook voortreffelijk.