De DBNL gaat behoorlijk achteruit

Heel vaak heb ik de loftrompet gestoken over de “onvolprezen DBNL”, zo was dikwijls het epitheton waarmee ik de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren sierde.

Maar de laatste tijd is de aardigheid er een beetje af. Steeds vaker wordt je blij gemaakt met een dooie mus. Hé, nieuwe artikelen uit, bijvoorbeeld, The Low Countries, of De zeventiende eeuw! Maar als je daar dan op klikt, krijg je de mededeling: “De DBNL is er tot nu toe niet in geslaagd de rechthebbende(n) op deze tekst te achterhalen. De DBNL houdt zich aanbevolen voor alle mogelijke adresinformatie over de rechthebbende(n). Deze kan worden gemeld via…”

En dat niet eventjes voor een korte tijd, maar ook nadat ik meer dan een half jaar geleden diens e-mail-adres doorgaf, zijn de artikelen van Wim Klever nog altijd niet vrijgegeven.

Ik kijk regelmatig of er nog iets toegevoegd is op de pagina van Baruch de Spinoza.

Maar daarop staan inmiddels almaar meer dooie mussen. Ik noem ze niet allemaal, maar geef een paar voorbeelden:

Carp in: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)

van Bunge in: The Low Countries. Jaargang 2 (1994-1995)
Israel in: The Low Countries. Jaargang 8 (2000)
Heumakers in: The Low Countries. Jaargang 9 (2001)
Devos in: Septentrion. Jaargang 6 (1977)
D
e Dijn in: Septentrion. Jaargang 34 (2005)
Klever in: De zeventiende eeuw. Jaargang 6 (1990)
Klever in: De zeventiende eeuw. Jaargang 16 (2000)
Een nog diverse meer... 

… allemaal niet leesbaar.

Behalve dat er nieuwe (niet te lezen) titels zijn toegevoegd, is het eerder wel vermelde "Hoe men wijs wordt. Een gespannen doch vruchtbare relatie tussen Spinoza en Bouwmeester in het licht van een nieuw document" van Wim Klever weer uit die lijst verdwenen. En ik maar steeds kijken of juist dát al vrijgegeven is. Nu is zelfs de titel geschrapt.

Opmerkelijk dat in de beginperiode, artikelen uit De Gids en De Nieuwe Gids allemaal heel vlot ook daadwerkelijk ter lezing aangeboden werden. Maar tegenwoordig? Ho, maar.

Een nieuwsbericht in mei meldde: "Tegen het einde van 2012 zal het aantal gescande titels tot meer dan 30 duizend oplopen. Het betreft voor het merendeel teksten uit het z.g. rechtenvrije domein, en daarnaast enkele teksten waarover met de auteur en de tijdschriftredacties en hun uitgevers afspraken zijn gemaakt."
Een probleem wordt dus niet erkend.

De Koninklijke Bibliotheek is flink bezig, bijvoorbeeld met het oude krantenarchief en de recente website Early Dutch Books Online. Maar de DBNL is er de laatste tijd behoorlijk op achteruit gegaan.