Dr. Willem Meijer legt in 1917 de TTP uit aan Dr. Hermann Cohen

In de 11e jaargang van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1917) verscheen een artikel van de Spinozakenner en -vertaler dr. Willem Meijer, OVER DE BETEEKENIS EN DE WAARDE VAN HET GODGELEERD-STAATKUNDIG VERTOOG VAN B. DESPINOZA, dat om meerdere reden m.i. nog interessant is om te lezen.

Om te beginnen is het uiteraard sowieso interessant de TTP te horen uitleggen door iemand die deze door en door kent.
Maar ook vanwege het tijdsbeeld dat meegegeven wordt. Het belangrijkste blijkt wel dat het een soort van apologie is tegen Hermann Cohen van wiens hand twee jaar tevoren een fel anti-Spinoza artikel verschenen was.

Tussendoor is het aardig te zien op welke ontdekkingen Meijer zich beroemt en hoe hij van het belang van de Rozenkruisers overtuigd is. Dat was een eigenaardigheidje of soort van hobby van hem.

Ik heb het OCR-gescande artikel 'gefatsoeneerd' en heden als PDF op internet gebracht. De oorsponkelijke paginanummers staan erin tussen [ ].

N.b. op 12 januari 2015 het PDF verplaatst naar een veiliger omgeving.