Een brief op z'n 17e eeuws hier op z'n 20e eeuws publiek gemaakt

Uit een e-mailtje van Wim Klever: 

"Bijgevoegd is een acht volle pagina's lange brief, die ik schreef aan Paolo Cristofolini n.a.v. een buitengewoon interessant boek van hem. De brief is opgesteld als die van Spinoza zelf aan zijn correspondenten, d.w.z. in principe ook bestemd voor anderen dan de adressaat. Ik ga diep in op een aantal kwesties en neem ook geen blad voor mijn mond wanneer ik kritiek uitoefen [...]."

L'uomo libero.L'eresia spinozista alle radici dell'Europa moderna

 

Dit stuk is vandaag als pdf met een iets ruimere regelafstand, waardoor het 10 pagina's telt, op benedictusdespinoza.nl geplaatst.

Het is een zeer boeiende brief, waarin Klever vele thema's aansnijdt, waarmee hij zich heeft bezig gehouden en die hem na aan het hart blijven liggen.

Zie hier een eeder essay, waarnaar Klever in zijn brief verwijst: IMPERIUM AETERNUM - SPINOZA'S CRITIQUE OF MACHIAVELLI AND ITS SOURCE IN VAN DEN ENDEN

De link in bovenstaand artikel naar het Italiaanse stuk van Paolo Cristofolini werkt niet, maar ik denk dat deze pdf hiervan de Franse vertaling is: Spinoza et le “très pénétrant florentin” par Paolo Cristofolini

Een eerder boek van Paolo Cristofolini (Scuola Normale di Pisa), Feltrinelli editore, 1993, 128 pagg:

Voor wie Italiaans leest: zie op books.google.it