Éthique édition révisée et augmentée

Daar de nieuwe tekstkritische tweetalige (Latijn-Franse) uitgave van de Ethica die geacht wordt de editie van Carl Gebhardt uit 1925 te gaan vervangen, er nog altijd niet is, zullen ze bij de uitgever van de tweetalige Pautrat-vertaling alle ruimte en aanleiding hebben gezien om nog een herziening van die vertaling uit te brengen:

Spinoza, Éthique. Bilingue Latin-Français, édition  révisée et augmentée. Traducteur Bernard Pautrat.  Points COLLECTION, 23/10/14 [cf.]

[Eerdere edities: 11988, 21999]

Op de cover Spinoza's brief aan Leibniz  van 9 november 1671.