Goed nieuws: Voorjaarscursus over de PPC!

Eindelijk! In de komende voorjaarscursus die de Ver. Het Spinozahuis organiseert, zal Spinoza's eerste werk, de Renati Des Cartes principiorum philosophiae (PPC), dat in 1663 onder zijn eigen naam uitkwam, behandeld worden.

Waarom zeg ik "eindelijk"? Meermalen heb ik na afloop van voorjaars- en zomercursussen de suggestie gedaan om de PPC op de rol te nemen (en ik weet dat ik niet de enige was die dat voorstelde). Maar nooit kwam het er van.

Het is een boek met een aparte eigenaardigheid, n.l. dat Spinoza een aantal hoofdstukken uit Descartes Principia philosophiae more geometrico bewijst, maar teven duidelijk laat weten dat hij niet zelf achter belangrijke ideeën erin staat. Toch is er veel waar hij wél achter staat én komt flink wat van de tekst duidelijk uit Spinoza zelf. Het is best niet eenvoudig om goed uiteen te rafelen waar staat Spinoza achter en waar is hij het niet mee eens. Daarbij is enige deskundige begeleiding, een cursus, dus erg nuttig.

          

 

Toen de Duitse Spinoza-Gesellschaft van 5-7 december 2014, vorige maand dus, Lektüretagunge hield over de PPC, inclusief de Cogitata metaphysica, hoopte ik al dat dit de VHS over de streep zou trekken... (of dit bijgedragen heeft, weet ik natuurlijk niet)

De vier bijeenkomsten zullen worden gehouden in het Spinoza Lyceum in Amsterdam, op (nog onder voorbehoud van een enkele wijziging) de zaterdagmiddagen 28 februari, 21 maart, 18 april en 9 mei 2015.  [Cf. website VHS]

Ik hoop er zeker bij te zijn. 

_______________

Cf. blog van 3 maart 2012 over de  Cogitata Metaphysica

Over eerdere pogingen die ik in november 2013 deed om dan maar voor mezelf een soort cursus over de PPC te organiseren: "Hoe ik mezelf een schriftelijke cursus van Tammy Nyden-Bullock aanbood" [1], [2], [3]  [4]