Hegel y Spinoza

Er zal weer aan een nieuw boek gewerkt worden? De Spaanse Vereniging voor Hegel-studies organiseert haar vijfde internationale congres met als thema: Hegel y Spinoza. Presencia de Spinoza en la obra de Hegel. Cf.

Er is nog geen programma, maar wel dit affiche:
[er is sinds maandag 23 sept een uitgebreid programma, dat nog wordt bijgewerkt]

Reacties

Er staat inmiddels een uitgebreid programma op de site.