Henri Kropís boek over Spinoza in Nederland komt er aan

Tijdens de Spinozacursusweek van de Vereniging Het Spinozahuis in Barchem sprak ik Henri Krop die ons een dag lang bezighield over “Spinoza en de Scholastiek”. Ik vroeg hem naar hoe het stond met het boek dat hij al vier jaar geleden aankondigde en dat zou gaan over Driehonderd jaar Spinoza in Nederland’ en waarvan ik de afgelopen jaren op dit blog al zo vaak heb meegedeeld dat ik er met grote belangstelling naar uitzag. Hij vertelde dat er momenteel de laatste hand aan wordt gelegd en dat de uitgever inmiddels in de najaarsprospectus aan de boekhandels heeft opgenomen dat in januari 2013 zal verschijnen:

Henri Krop: Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland. Bert Bakker, jan. 2013. Intekenprijs €49,95 daarna €59,95. Omslag Tessa van der Waals. Gebonden, ca. 600 blz. ISBN 9789035138711

De uitgever: "In 1677 publiceerden Amsterdamse vrijdenkers clandestien het controversiële meesterwerk van Spinoza, de Ethica, dat een klassieker van het westerse denken zou worden. Aanvankelijk was het verboden lectuur en bleef Spinoza in de ogen van het grote publiek een gevaarlijke filosoof. De algehele verontwaardiging was zo groot dat zelfs een halve eeuw later een predikant nog dichtte: 'Spouw op dit graf. Hier ligt Spinoza. Was zijn leer daar ook bedolven.’ Pas in de negentiende eeuw werd hij vereerd als de 'profeet van een mondige mensheid'. De doorbraak van liberale ideeën rond 1850 maakte de filosoof tot een icoon van ons land. Het Nederland van nu lijkt minder gevoelig voor Spinoza's lofzang op Verlichting, tolerantie en redelijk denken, ook al is hij recent als 'Nederlands beroemdste filosoof’ opgenomen in de canon van Nederland. In Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland wordt voor het eerst met een schat aan gegevens geanalyseerd hoe en waarom Spinoza drie eeuwen lang de Nederlanders kon fascineren, en wat hij het Nederland van de 21e eeuw nog te zeggen heeft.

Henri KropHenri Krop (1954) is als universitair hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  In 2002 verscheen van zijn hand een uitgebreid geannoteerde vertaling van Spinoza´s Ethica."

Foto Krop: Maria van Rooijen