[Hersteld] Gerrit Achterbergs gedicht Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Gerrit Achterbergs gedicht Spinoza

Gerrit Achterberg (1905 – 1962) schreef een gedicht, waarin hij Spinoza gedenkt. Hij publiceerde het in 1946 in zijn bundel Sphinx.

Wim Klever stelt zich voor - in zijn artikel 'Spinoza in Poetry' [in Studio Spinozana Vol. 5 1989] waar ik dit uit overneem -  dat Achterberg het misschien schreef bij de grafplaat met herdenkingssteen achter de Nieuwe Kerk in Den Haag in de buurt van de plek waar Spinoza's niet meer te identificeren beenderen wellicht begraven liggen.

Dat opstaande muurtje met herdenkingssteen dateert overigens van 1956 [cf. blog]. In 1946 was er dus alleen de platte stenen plaat.  

Spinoza

Diep in de deken van de tijd
ligt gij gebed, niets onderscheidt
u van de grond, die u omvat,
alsof gij nimmer lichaam had.

Volgens de wet van Lavoisier
doet gij op deze wijze mee
aan de bestendiging der stof,
die gij met denken overtrof.

Maar beide attributen Gods
doordringen nog elkander: trots
gaat gij door mijn geheugen heen
en nergens zijt gij hier van steen.

Gerrit Achterberg

[uit Sphinx, 1946)

 

Gerrit Achterberg is een van Nederlands meest besproken dichters. Thematiek in zijn werk is de verzoening tussen leven en dood door middel van het gedicht. Op "Dood in Nederland"