Het wordt druk rondom Spinoza in maart

Vanavond, Vastelaovond, 4 maart om 20.00 uur houdt Miriam van Reijen in het Filosofisch Café Sneek in de Bibliotheek een lezing over ‘Spinoza’s actualiteit en de relevantie van zijn filosofie voor het dagelijks leven.’ [Cf. blog]
Op zaterdag 8 maart biedt Rikus Koops in Deventer de cursus Spinoza’s visie, een inleiding in zijn denken in één dag aan [Cf.] .
Op 12 maart wordt 's avonds in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 425, in Amsterdam Spinoza's Staatkundige verhandeling (vertaald door Karel D'huyvetters, Wereldbibliotheek) gepresenteerd, alsmede Henri Krop's Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland (Prometheus).

Met het oog daarop verschijnt in "V Weekeinde" van de Volkskrant van a.s. zaterdag 9 maart in de afdeling "V Boeken " een groot artikel van Wilma de Rek over de belangstelling in Nederland voor Spinoza (u zult daarin ook deze blogger aantreffen).

Nina Hewelt is sinds kort stagiair bij het Magazine van de Volkskrant. Vrijdag verschenen op haar weblog, boven het Wolfenbüttelerportret twee caricaturen van haar hand onder het kopje "Spoed Spinoza". Ik ben benieuwd welke van de twee de bijlage zullen illustreren. Ik gok op deze. Ze kan wel wat!

Op zaterdag 15 maart begint in het Spinoza Lyceum de eerste van vier bijeenkomsten in de voorjaarscursus van de VHS over die Staatkundige verhandeling.
Op diezelfde zaterdagmiddag 15 maart zal om 14:00 uur in de Kloveniersdoelen te Middelburg emeritus professor Herman Den Dijn over Spinoza spreken op uitnodiging van de Vrijmetselarij Zeeland.
De weekkrant die dit uitbundig aankondigde, plaatste in het artikel een foute website (een 'a' teveel in vrijmetselarij...). Het stuk eindigt met "Let op er zijn maar 90 plaatsen beschikbaar. Dus vol is vol!!" Maar met foute url erbij is maar de vraag of dat lukt. Hier de juiste link om u ervoor aan te melden.
En maandag 17 maart houdt de Spinoza Kring Limburg z'n maandelijkse bijeenkomst. En dit is nog maar een eerste greep - zie verder *)  

Hier neem ik (als tegenprestatie voor de verbetering van de link) de korte beschouwing over die de Weekkrant uit de mond van De Dijn optekende:

“Als filosoof van de moderne tijd zie ik het als mijn taak om erop te wijzen dat moderniteit en rationaliteit hun grenzen hebben. Ze wortelen in iets dat ze niet uit zichzelf kunnen voortbrengen. De wetenschap kan niet op zichzelf bestaan of overleven, zichzelf niet bij de haren uit het moeras trekken, zoals Baron von Münchhausen. Ze is zelf afhankelijk van ‘rare’ zaken als opvoeding, waarden, cultuur. Politiek en ethiek kunnen niet op wetenschappelijke basis worden georganiseerd. In de bio-ethiek bijvoorbeeld denken sommigen dat men op basis van strikt rationele principes en goed redeneren alle problemen kan oplossen. Waarom lukt dit dan niet? Omdat ze wortelt in ‘het hart’ niet zozeer in de ratio.”

                                         * * *  

*) Vervolg maart-activiteiten m.b.t. Spinoza
Op dinsdagavond 18 maart spreekt dr. Henri Krop, auteur van Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland (Prometheus, 2014) voor de Vereniging voor Wijsbegeerte te 's -Gravenhage, over Willem Meijer en de wijsgerige beweging: Nederlandse filosofie in het fin de siècle.
Belangstellenden zijn ter kennismaking welkom.
Hier informatie over de Vereniging en haar verdere programma:

De vereniging 'Vrienden van De Witt' organiseert i.s.m. de Vereniging Het Spinozahuis op zaterdag 22 maart een symposium over de politieke opvattingen van De Witt en Spinoza. [Cf. blog}