Hield de vader van Spinoza een slaaf?

Dr. Dienke Hondius, universitair docent Nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, schreef "Black Africans in Seventeenth-Century Amsterdam""  [In: Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme 31.2, Spring/printemps 2008]. Dit artikel werd beschikbaar gesteld bij gelegenheid van de lezing in de door het Menasseh ben Israel Instituut georganiseerde serie "Sefardische geschiedenis in de Wintersnoge - Collegereeks over de geschiedenis van de Portugese Synagoge in Amsterdam." [Cf. PDF]

• Op 5 maart sprak dr. Dienke Hondius over: Vrije zwarte vrouwen en mannen, bedienden en tot slaaf gemaakte Afrikanen in Sefardisch Amsterdam in de 17e eeuw.

In dat artikel is onder meer deze passage te lezen:  

The archives of Amsterdam notaries mention the presence of black men and women frequently. There were black Africans who lived in Amsterdam as free people, away from their former masters or owners. They were on their own, and sometimes asked or benefit from the Jewish poor service, the Imposta, in whose Journal their stories can be found. They received some form of benefit and support, and their funerals were paid for. In the period from 1629–34 benefits were paid by the Imposta to the mulata Sara d’Algarve, to Francisqua, Judich, Angelica, to the mulat of Espinoza, and to a Moreno. The Imposta’s accounts included an intriguing sum of twelve guilders and ten stuivers “per a soltar o preto” (to buy freedom for the black man). 

Er waren meer Espinoza's. Dat Michael, de vader van Bente die op 24 november 1632 (dus binnen de genoemde periode) geboren werd, zijn naam en die van zijn zoon als Espinoza schreef, blijkt bijvoorbeeld uit het Escamoth, het register van besluiten en reglementen van de joodse gemeente Talmud Tora, met de banvloek over Spinoza. Zie hier hoe hij "uitgeschreven" werd:

Dus misschien was die "mulat van Espinoza" ten tijde van Bento's geboorte wel in het huis van zijn vader.

[Met dank aan Kees van Hage die mij op die reeks wees] 

Reacties

Interessant nieuws! Afkomstig uit onverdachte bron. De aanwezigheid van een zwarte slaaf in Michael's huishouden in Spinoza's vroege jeugd zou dan heel goed de verre oorzaak kunnen zijn van de latere enge droom (schurftige Braziliaan / Moor) waarover hij vertelt in brief 17 aan Balling.