Hobbes & Spinoza - worden nog eens hot

Gisteren kwam ik tegen dat er in mei 2015 een conferentie zal worden gehouden over “Hobbes & Spinoza in the 21st Century,” met als thema: Recent interest in Hobbes and Spinoza has tended to focus on their ideas in historical context. From this perspective, Hobbes is acknowledged to be an important influence on Spinoza, and both are key figures in the development of modern political philosophy and science. Yet many current moral and political thinkers overlook Hobbes and Spinoza, and the connection between them, thus losing out on a major source of insight for current moral and political issues. While some recent notable discussions of Hobbes and Spinoza have applied their methods and ideas to contemporary problems, we think that these discussions are deserving of both greater attention and continued development.
The relative lack of appreciation for Hobbes and Spinoza in contemporary political and moral thought, concomitant with a renaissance in historically oriented Hobbes and Spinoza scholarship, points to the need for increased dialogue between these two domains. To this end, our conference will facilitate this dialogue in order to promote further application of Hobbes's and Spinoza's ideas to contemporary moral and political issues. [
Cf.]
Een van de sprekers is Edwin Curley, die op zijn
website artikelen over o.a. Hobbes en Spinoza als PDF aanbiedt!

En vandaag kreeg ik de vraag of ik dit boek kende van Henry M. Rosenthal, The Consolations of Philosophy: Hobbes's Secret, Spinoza's Way. Temple Univ Press, 1989

[Wat aparte titel, die vragen oproept. Cf. begin van een review en cf. nog een, waarmee we een indruk van het boek krijgen]

Door deze samenloop besloot ik in dit blog e.e.a. dat op internet te vinden is over beide filosofen bijeen te brengen en tevens hun portretten naast elkaar te zetten. Ik zette er hun data onder om te laten zien hoe ongelijk de leefjaren verdeeld kunnen zijn.

Spinoza bezat van Hobbes De Cive, ofewel Elementa philosophica de cive / auctore Thom. Hobbes Malmesburiensi. – Amsterodami: apud Ludovicum Elzevirium, 1647

Thomas Hobbes’ Leviathan, waarvan de volledige titel luidt Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, verscheen in 1651. Het was gesschreven tijdens de Engelse burgeroorlog (1642-1651), gaat uit van de gevaarvolle ‘natuurstaat’ (de oorlog van allen tegen allen) en komt als een van de eersten en zeker met de invloedrijkste zgn. contracttheorie als legitimering van overheidsbestuur en houdt een indringend pleidooi voor de absolute eenhoofdige soevereiniteit van de heerser, de Leviathan.

Een van de grote Hobbes scholars is Noel Malcolm, van wie Aspects of Hobbes (essays, 2002, cf.) verscheen, en die de bezorger is van de kritische editie van Leviathan (2012, met 1.832 pagina’s een ‘landmark-edition’, cf.), en van wie een definitieve biografie van Hobbes wordt verwacht, verzorgde in

James Henderson Burns & Mark Goldie (Eds.), The Cambridge History of Political Thought 1450-1700. Cambridge University Press, 1994 – books.google Chapter 18:

NOEL MALCOLM, “Hobbes and Spinoza”. Dat is als apart PDF op internet gebracht.

Datzelfde geldt voor Don Garrett, “Promising” ideas: Hobbes and contract in Spinoza’s political philosophy”, Chapter 10 in: Yitzhak Y. Melamed & Michael A. Rosenthal, Spinozas Theological-Political Treatise - A critical Guide. Cambridge Univertsity Press, 2010 - PDF

Justin Steinberg, Spinoza's Political Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy - § 2.1 Hobbes and Spinoza on the Right of Nature - § 2.2 Hobbes and Spinoza on Obligation - [Cf.]

Jari Niemi op Internet Encyclopedia of Philosophy : There are many commentators who do not interpret Spinoza as a Hobbesian with respect to the ends of political authority, but instead read him either as an advocate of individual freedom or moral perfection, or perhaps as both. One of the common threads to all of these accounts is Spinoza’s alleged preference for democracy as a political form. [cf.]

Tammy Nyden-Bullock, “How Hobbes got to Spinoza: A Radical Cartesian Journey” [academia.edu]

James R. Martel, "Reading Hobbes and Spinoza: Scriptural interpretation and Political Authority in Early Modern Thought." [academia.edu]

Susan James, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics. The Theologico-Political Treatise. Oxford University Press, 2012. 
1. Introduction: Spinoza’s Project - a. Superstition - b. Cultivating true religion and political freedom [PDF]

Tot slot
Daniel Garber's Lecture "Hobbes vs Spinoza on Human Nature: Political Ramifications"

Daniel Garber, professor of philosophy at Princeton University, explores the relationship between philosophers Baruch Spinoza and Thomas Hobbes and how their views on human nature helped shape the political culture of their day. Garber's emphasis of study is one the relationship between philosophy, science, and society in the period of the Scientific Revolution. [26 mrt. 2014 op Youtube gebracht]

Op 19 oktober 2013 werd aan de University of Pittsburgh een workshop gehouden over Hobbes & Spinoza, waarvan de thema’s nog te bekijken zijn [cf.].

Morgen volgt het blog: Albert G. A. Balz (1887 – 1957) Over het essentie-begrip bij Hobbes & Spinoza 

Reacties

Reactie van Wim Klever heb ik naar deze juiste plek overgeplaatst.

"Daniela Bostrenghi & Emilia Giancotti (eds), Hobbbes e Spinoza. Proceedings International Conference in Urbino (Napels: Bibliopolis 1988, 780 pp). Alle specialisten waren daarbij, waaronder ik [Wim Klever]."

Deze publicatie had ik gezien, maar die staat niet op internet gedigitaliseerd. Mijn doel was te verwijzen naar teksten die men kan raadplegen.

Zo had ik ook niet vermeld: Studia Spinozana #3 [1987]. Spinoza and Hobbes. 559 pp. (bij deze dan toch)