Inutilis scientia Spinozana [21] Milton Spinoza Plesset

Zou de tweede voornaam van de natuurkundige Milton Spinoza Plesset (1908 - 1991) naar 'onze' filosoof verwijzen? Het is onnutte kennis inzake Spinoza, daarom heb ik deze rubriek.

Dat probeerde ik te achterhalen, maar ik trof op internet geen pagina of boek met wat uitgebreidere biografische informatie. Milton S. Plesset, zoals hij meestal wordt aangeduid, is geboren in Pittsburgh, Pennsylvania, uit joodse uit Rusland afkomstige ouders. Dat wordt niet in de wikipedia's vermeld, maar ik zal zodadelijk laten weten hoe ik dat weet. Hij behaalde zijn Bachelor's degree in 1929 aan de Universiteit van Pittsburg en z'n doctorsgraad aan de Yale University in 1932 op de dissertatie I. The Relativity Electron in Simple Fields, II. The Thermionic Properties of Cesium Coated Nickel. Hierna raakte hij verbonden aan Caltech waar hij met Robert Oppenheimer werkte ["Together, they undertook a theoretical study of positron using Dirac equation in quantum electrodynamics to show how electron-positron pairs were formed." dan weet u dat ook, cf.]. Van 1951 tot 1978 was hij Professor of Engineering Science aan hetzelfde California Institute of Technology.

Maar het ging mij om zijn naam. Daar kreeg ik nergens uitsluitsel over, maar uit een uitgebreid en fascinerend krantenbericht in The Pittsburgh Press van 22 febr. 1934 over zijn huwelijk met Miss Isabel Avis Rosanoff uit Pasadena, California, haal ik enige gegevens die mij verder helpen.

Zijn vader B. M. Plesset, behaalde drie graden aan Russische universiteiten en sprak tien talen vloeiend! Zijn jongere broer bleek te heten Ernst Haeckel Plesset (1913-1988). Deze gegevens en verdere informatie over Mr. and Mrs. B. M. Plesset in THE JEWISH CRITERION van 23 febr. 1934 en van juni 1935 maken m.i. de conclusie simpel. Zijn ouders gaven hun eerste zoon de namen van de 17e eeuwse tijdgenoten, de dichter van "Paradise Lost" en "Paradise Regained", John Milton, en de filosoof Benedictus de Spinoza - en zijn broer de namen van de Duitse toen nog levende zoöloog en filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). Dat kan niet missen.

O ja, ik meld nog even: mijn vraag ontstond door deze Russische diapresentatie van natuurwetenschappers.

Toevoeging.

Een maand na dit blog vesrcheen deze foto van zijn grafsteen op findagrave