Inutilis scientia Spinozana [22] De Store Tænkere

Ook Denemarken had een filosofenreeks: Berlingske Filosofi Bibliotek - De Store Tænkere [de grote denkers] - under redaktion af Justus Hartnack & Johannes Sløk. Cf. hier een aantal edities, daaronder

Spinoza. Med indledning, oversættelse og noter af Oskar Hansen. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek) København 1965.  208 sider.

Op de cover:  Spinoza is een van de meest markante denker-persoonlijkheden van de 17e eeuw. Hij bouwt een uitgebreide kijk op de wereld en het leven in overeenstemming met de nieuwste bevindingen van de natuurwetenschap. Zijn leer oefent nog altijd invloed uit in de theoretische en politieke filosofie. De voorliggende uitgave brengt voor het eerst twee van zijn geschriften in het Deens met inleiding en aantekeningen door OSKAR HANSEN

 

Welke geschriften pas in 1965 voor het eerst in het Deens verschenen, staat er niet bij.  

Spinoza er én af de mest markante tænker-personligheder i det 17. århundrede. Han bygger en omfattende verdens- og livsanskuelse op i overensstemmelse med naturvidenskabens dengang nyeste resultater. Hans lære udøver stadig indflydelse både inden for teoretisk og politisk filosofi. I det foreliggende udvalg bringes for første gang to af hans skrifter på dansk med indledning og noter af OSKAR HANSEN

[Cover rechts van hier