Invloed van islamitische filosofie op Spinoza

Graag wijs ik op een kort maar met veel informatie volgeladen blogartikel van ene Osman Amin:  “Influence of Muslim Philosophy on the West.” Daaruit citeer ik graag de volgende alinea:

In his book on Spinoza, Dunnin Borkoswki has shown that Farabi exercised great influence in the Middle Ages on Hebrew thinkers who translated his works into Hebrew. It seems that this influence travelled through some Jewish theologians such as Maimonides and Ben Gerson and came down to modern times until it reached Spinoza. In fact anyone who reads Spinoza’s De Emendatione Intellectus would be struck by the great similarity between this book and Farabi’s book What Should Precede the Study of Philosophy. The succession of ideas in the two books is the same and the motive behind philosophizing in both is the same. Even the final aim of the two books is the same, namely, the knowledge of God “in order to follow His example as much as lies in the human capacity,” as Farabi puts it.

In het blog van 18-09-2010, "Verwantschap tussen twaalfde eeuwse Arabische Verlichting en de Spinozistische Radicale Verlichting" ging ik in op het boek van Jonathan Lyons, Het Huis der Wijsheid. Hoe Arabieren de westerse beschaving hebben beïnvloed [Bulaaq, 2010]. Lyons legde in zijn boek het accent op Arabische en niet zozeer islamitische kennis. Osman Amin gaat het er vooral om islamitische filosofie en de invloed ervan op de westerse filosofie en wetenschap. Hoe dan ook, hij geeft een fraaie samenvatting op hoofdlijnen en de geciteerde passage over de overeenkomsten in de genoemde werken van Spinoza en Al-Farabi vind ik wel frappant.

Ik ging eens verder zoeken en ontdekte dat dit artikel van Osman Amin voor het eerst verscheen in het Pakistaanse tijdschrift Renaissance, A MONTHLY ISLAMIC JOURNAL. Het is het enige artikel van hem dat in dit blad verscheen en wel tweemaal:

• August 2007, Vol. 17 Issue 8 [Philosophy] [cf.] Influence of Muslim Philosophy on the West [cf.]

• October 2009, Vol. 19 Issue 10 [Reflections] [cf.] Influence of Muslim Philosophy on the West [[cf.]

• En nu dus vandaag opnieuw in The Kashmir Monitor [cf.] Daarin blijkt één zin te zijn weggelaten. Na de boven geciteerde passage over Spinoza volgt in de Renaissance-artikelen nog:

It is not surprising that Spinoza should find in the doctrines of Islamic philosophers, mentioned by his masters, what he missed in thinkers of the Jewish creed such as Ben Gerson, Crescas and Ben Ezra.

Misschien weggelaten, omdat hij zich misschien realiseerde die stelling wellicht niet te kunnen waar maken (daarvoor moet je dan immers heel veel schrijvers gelezen hebben)?

______________________

Bij dit onderwerp past uiteraard een verwijzing naar de vele blogs over Spinoza en Ibn Tufayl [diens naam ingeven in zoekvenster]

Prof. Dr. Ammar al-Talbi, "Al-Farabi's Doctrine of Education: Between Philosophy and Sociological Theory" [cf.]

Prof. Dr. Salman Albdour, “Al-Farabi and Spinoza on Imagination and Prophecy; A Comparative Study.” (in Arabic) in: DIRASAT, University of Jordan, Vol.21, No.4, 1994. PDF geeft alleen het Abstract:

“This paper is a comparative study of the concept of imagination in the philosophy of al-Farabi and Spinoza. It deals with the two philosophers' point of view concerning the role of the imagination in knowledge and prophecy, as well as with the similarities between them and how al-Farabi's views influences Spinoza. The first part of the paper seeks to explain the fundamental role the two philosophers assigned to imagination in attaining knowledge and prophecy. The second part explores similarities between the point of view of the two philosophers, particularly in dealing with prophecy. The third part shows how al-Farabi views were transmitted to Spinoza through the jewish philosopher Maimonides, whose works were not different, neither in content nor in terminology, from those of other Muslim philosophers, although they were considered an important part of the Hebraic tradition. The paper demonstrates that Maimonides quoted al-Farabi almost verbatim, particularly in his views concerning imagination and its role in prophecy, which explains the indirect influence of al-Farabi on Spinoza.”

 

Cf. over de connectie van Spinoza via Maimonides met al-Farabi: voetnoot op p. 2 in hoofdstuk van Carlos Fraenkel in Daniel Garber & Steven Nadler (Eds.), Oxford Studies in Early Modern Philosophy, Volume 4. OUP Oxford, 2008 – books.google rechtstreeks

Eric Schliesser, Al-Farabi On Treating People as Ends or Means (with nods to Spinoza, Rousseau, and Kant) – cf. op zijn blog

 


 

 

 

Reacties

Heel toevallig kreeg ik gisteren een artikel van Heidi Ravven toegestuurd ( Moral Agency Without Free Will: Spinoza’s Naturalizing of Moral Psychology in a Maimonidean Key, gepubliceerd in Nadler's Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, een boek dat op dit blog al eerder besproken werd), waarin ook de grote invloed van de Arabische filosofie op Spinoza aan bod komt, via Maimonides. Een citaat:
"I argue here that Maimonides is squarely in the intellectualist and naturalist tradition of Greek classical moral theory as it was intensified in the Arabic philosophical appropriation of it. Al-Farabi’s naturalist approach to human nature admirably expresses that of Maimonides, and, in my view, of Spinoza as well:
Man is a part of the world, and if we wish to understand his aim and activity and use and place, then we must first know the purpose of the whole world, so that it will become clear to us what man’s aim is, as well as the fact that man is necessarily a part of the world, in that his aim is necessary for realizing the ultimate purpose of the whole world.”
Als je interesse hebt Stan, zal ik je het artikel toesturen.

Grappig, Mark, ongeveer op hetzelfde moment waarop jij deze reactie bracht maakte ik een blog n.a.v. een ander hoofdstuk uit datzelfde boek, nl. van Warren Zev Harvey over de Amor Dei Intellectualis. Dat boek heeft mijn interesse, maar ik wacht op de paperback (die er nog niet is zag ik vandaag).
Als je het artikel van Heidi Ravven in de PDF-vorm van de uitgever hebt, ontvang ik dat graag. Op academia.edu staat haar draft.