Jordan Howard Sobel (1929 - 2010) "Mr. Spinoza, Meet Mr. Russell"

Jordan Howard Sobel was geboren op 22 September 1929, in Chicago, Illinois. Hij deed de Hyde Park High School in Chicago en behaalde vervolgens graden aan de University of Illinois, de University of Iowa en de University of Michigan; ook verkreeg hij in 2003 een eredoctoraat in de filosofie aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. Hij overleed dit jaar, op 26 maart 2010 in Toronto waar hij tot zijn emiritaat afwisselend als filosofieprofessor doceerde aan de universiteit van Toronto en als Visiting Professor aan de Universiteit van Uppsala.

Zijn boek Logic and Theism: arguments for and against beliefs in God (2004) wordt wel als het beste in zijn soort beschouwd. Zo omschreef de filosoof Robert Koons (wiens cursus Western Theism op internet te raadplegen is) het als het beste boek over de filosofie van de religie geschreven vanuit atheïstisch gezichtspunt sinds John L. Mackie’s The Miracle of Theism (1982). Daarnaast leverde Sobel grote bijdragen aan de beslissingstheorie, de logica, ethica en metaethica. Aandacht besteden aan filosofie van de religie beschouwde hij niet – als vele andere niet-theïsten – als tijdsverspilling, hoewel die filosofische reflectie - uiteraard - niemand ooit in staat stelde enig geloof in God te rechtvaardigen.

“Mr. Spinoza, Meet Mr. Russell”

Onder deze en vergelijkbare titels heeft hij zich meermalen, telkens uitvoeriger, bezig gehouden met Spinoza’s argumentatie bij de 11e stelling van deel I van de Ethica, waarbij het hem voornamelijk ging om de zin dat de oneindige substantie niet gedacht kan worden niet te bestaan. Sobel probeerde niet alleen aan te tonen dat er in de redenering een speld tussen te krijgen was, maar ook te achterhalen waarom Spinoza zichzelf ervan overtuigd meende te kunnen houden, te hebben bewezen dat de oneindige substantie bestaat, terwijl in werkelijkheid dit niet in de premissen bevat is.  

Hij schreef hierover achtereenvolgens

* “Mr. Spinoza, Meet Mr. Russell,” Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), Uppsala, April 22, 1999.
 
*  A "Russell" of Spinoza's Ontological Argument. In: The Logica Yearbook - 1999, Prague: Filosofia 2000, pp. 149-163 - Dit is in z’n geheel in deze PDF te lezen  

 

  “‘Herr Spinoza, Treffen Sie Herrn Russell’: ein Fall für ein Bisschen Logik,” Substanz und Identität: Beiträge zur Ontologie, editor (and translator), Winfried Löffler, mëntis Paderborn, 2002.

  Logic and Theism: Arguments For and Against Beliefs in God. New York: Cambridge University Press. 2004, 652 pp.
Daarin is het ‘t derde onderdeel van het deel "Classical Ontological Arguments" - weer getiteld “Mr. Spinoza, Meet Mr. Russell”
Het is gedeeltelijk bij books.google te lezen.
Aanvulling 23-10-2013: Het boek is in z'n geheel te downloaden van een Iraanse site !

Het is niet de bedoeling van dit blog om met Jordan Howard Sobel over dit onderwerp in discussie te gaan (zo diep gaat mijn kennis  van de symbolische logica niet), maar om de geïnteresseerde bezoeker erop te wijzen dat en waar vermelde teksten te vinden zijn.

Bronnen

In Memoriam Jordan Howard Sobel  

Sobel's werk bij PhilPapers

Review Logic and Theism by Theodore M. Drange

Review Logic and Theism by Joshua Golding

Review Logic and Theism by Manuel Bremer

Gödel's ontological proof

Theory and History of Ontology by Raul Corazzon