Karianne Marx over 'Spinoza: een humanist?'

Op woensdag 9 maart om 20.00 uur zal dr. Karianne Marx voor het Humanistisch Café Zwolle dat dan voor het eerst wordt gehouden in een nieuwe locatie, nl. de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8, een lezing geven over de vraag: 'Spinoza: een humanist?'  

"Vanwege zijn kritiek op de gevestigde godsdiensten en pleidooi voor een samenleving en moraal op seculiere grondslag, zou men Spinoza een humanist of een voorloper van het humanisme als levensbeschouwing kunnen noemen. Op deze avond wil ik onderzoeken op welke punten die karakterisering wel, en op welke punten die niet opgaat."

Dr. Karianne Marx, doceert geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Utrecht, studeerde in 2004 af met een scriptie over Spinoza’s Kenleer en promoveerde in 2010 aan de VU op Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en diens receptie van Kant’s filosofie; ze is secretaris van de Amsterdamse Spinoza Kring, waarvoor ze cursussen over Spinoza verzorgt en al enige malen als gastvrouw en gespreksleider optrad op Spinozadagen in Paradiso.

Info van De Swollenaer, ASK en Karianne Marx’s website.