Klever's Spinozana Redux [9] De Prado

Hier het 9e stukje van Wim Klever uit de NRC-reeks: dat van 20 augustus 1990 - De Prado. Over Juan de Prado dus.  

Er is een aparte inhoudsopgave van al deze stukjes. Als u op onderstaande kleine versie klikt, krijgt u een goed leesbare grotere. Daarna volgt nog enige aanvullende informatie.

“Ook dit stukje over Prado is weer resultaat van heel wat onderzoek,” schrijft Klever. “Ik ben vroeger heel intensief bezig geweest met de bestudering van alle relevante bronnen betreffende de verhouding Prado en Spinoza. Ongeveer alle geleerden (Gebhardt, Revah, Albiac, Kaplan, Yovel) gaan/gingen uit van een hoofdrol van Spinoza in hun gemeenschappelijk 'verderf'. Ik draai dat om en kom uit een filologische analyse van de EPISTOLA INVECTIVA (1663) van Orobio de Castro (en op grond van een andere bron) tot de conclusie dat daarentegen de naturalistische Prado wel eens de fatale duw kan hebben gegeven tot Spinoza's definitieve verwijdering van de synagoge. Ik heb toen mijn argumenten ooit voorgelegd aan een Spaanse Spinoza-conferentie in Almagro (5-7 nov.) 1992 o.d.t. "Spinoza 'corruptor' de Prado, o La teoria de Gebhardt y Revah invertida", gepubliceerd in A. Dominguez (ed.) Spinoza Y Espana (Universidad de Castilla-La Mancha 1994), p. 217-227. P.F. Moreau vond mijn argumentatie wel boeiend. Sindsdien heb ik de kwestie niet zo meer gevolgd. Ik weet dus niet of mijn argumentatie overtuigend was voor latere onderzoekers. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij er geen kennis van hebben genomen omdat mijn bijdrage in het Spaans (vertaald) was.”

Uit de Spaanse wikipedia voeg ik nog toe dat Prado na zijn medicijnenstudie van 1633 tot 1636 werkzaam was aan het Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de Alcalá, een stad ten Noord-Oosten van Madrid. Omstreek 1655 vestigde hij zich in Amsterdam, werd lid van de Joodse gemeenschap en nam de Hebreeuwse naam Daniël aan. 

Verder - veel studie naar Juan de Prado is gedaan door

I.S. Revah, Spinoza et Juan de Prado. Monton. Paris / La Haye, 1959.

Daaruit wordt veel geput door José Faur: In the shadow of history: Jews and conversos at the dawn of modernity. SUNY Press, 1992 
Informatie van Revah over De Prado is in dit boek hier op books.google te vinden.

Ook Yirmiyahu Yovel schrijft uitvoerig over Spinoza en De Prado in: Spinoza and Other Heretics: The Marrano of Reason. Princeton University Press, 1992. Zie books.google
Of ga meteen naar zijn paragraaf: Prado and Spinoza: The Question of "Influence" waarin hij argumenten geeft voor zijn twijfel aan grote invloed van De Prado op Spinoza.