Mind Spinoza!

Waarom ik met een blog kom over een recent uitgegeven ‘coming of age’ boek Finny, geschreven door Justin Kramon en uitgegeven bij Random House, heeft alles te maken met de komkommerachtige zomertijd. Maar toch breng ik deze informatie, daar het een beeld geeft hoe Spinoza als bekende naam van een verder weinig bekende filosoof kan worden gebruikt. En ik kan er mijn verbazing in uiten over met wat voor marketingstrategieën zo’n werkje in de markt wordt geplaatst.

Ik kom van zo’n boekje te weten daar Google mij nieuws brengt waarin de naam Spinoza voorkomt. Twee dagen geleden tipte Google me dit bericht van de New York Times. Meestal kan ik weinig met die hits, maar soms heb ik zo beet voor een blog! Dit van Finny had ik aanvankelijk laten schieten, maar komt me nu toch van pas.

Goed dan Finny. In een korte tijd vroeg dit boekje aandacht. Het is een debuut van een jongeman, waar Random House iets in zag. Het boekje gaat over een meisje dat thuis gek wordt, o.a. van een vader die telkens grote filosofen citeert. Mind Spinoza! Zij trekt de wereld in op avontuur naar New York om volwassen te worden.

Over haar vader, Stanley Short, wordt het volgende verteld:
"Sylvan, who was a year older than Finny, seemed to gobble up everything Stanley said. Or at least he saw no reason to fight against it. When Stanley talked about his theories at the dinner table—about how and why these great men were such geniuses—Sylvan nodded, or asked little questions to spur his father on. He liked the show of it more than anything else, Finny thought later, the sight of his father so engaged, so dynamic. “Look at Jefferson,” Stanley would say. “Rousseau. Spinoza.”

 

And when she was very young, Finny used to actually turn and look around the room, half-expecting these great men to be found crouching beneath the floral tablecloth, or beside the marble buffet where Finny’s mother kept the cracked teal candy plate, the birthday and holiday cards they’d received that season. “They all believed in the rational self-sufficiency of man, the potential of people to do good. Even if it’s rarely the case that they do.”

Ik stel me zo voor dat het beeldje dat vader Short in z’n boekenkast heeft staan Spinoza moet verbeelden.

'All her father ever talked about at the dinner table was “great men.” It was his favorite subject, and when they had dinner guests he liked to sound people out on the issue.  He even talked about writing a book one day if he could ever get his ideas in order.  He loved to apply quotations by great men to whatever people were discussing. “Good artists borrow; great artists steal,” Stanley would offer during any discussion even mildly related to the subject of art.  Then he would say, in a more sober tone, “Picasso.” Just the name.  Never Picasso said that, or, That was Picasso’s idea. “God does not play dice,” was another of his favorites, and to Finny it sounded like a warning, as if God were telling you not to mess with Him.'  

Dan de snelle marketing:

Al maanden tevoren begon de schrijver een weblog: Writing and Publishing Finny.

De auteur heeft een website (bij de uitgtever, neem ik aan)

De uitgever biedt een soort uittreksel aan.

Er wordt een FINNY Book Trailer op YouTube gezet

Meteen op de dag van verschijnen wordt het besproken op een kennelijk gewild 'book lady's blog'

Er wordt flink gebuzzzd op good reads. Er zal vast ook flink getwitterd zijn...

En dan blijkt al die informatie nog eens vlot bij elkaar te vinden te zijn op deze site, die meegeeft: "This smartly written coming of age tale can be appreciated by everyone from young adults to senior citizens. Kramon crafts a world that is instantly relatable yet fascinating in this always clever book. As Finny transitions from childhood into adulthood, her character remains genuine and mesmerizing."

Enfin, zo verschijnt tenslotte in Nederland dit blog, omdat de naam Spinoza een paar maal in het boekje en de berichten erover voorkomt. It's summertime...