Miriam van Reijen's "Spinoza in bedrijf" weer positief besproken

Willy Schuermans van de "Spinoza Kring Lier" heeft een positieve bespreking van het boek van Miriam van Reijen, Spinoza in bedrijf, van passie tot actie [Amsterdam, 2013, uitgeverij Klement/Pelckmans]. [Zie hier]
  
Hij schrijft onder meer: "Het boek is in feite een bloemlezing van Spinoza-teksten, voorzien van een ruime inleiding. Het bestaat daarom uit twee delen. In het eerste, inleidende deel (50 blz.), maakt de lezer kennis met de essentialia: de biografische feiten, ‘weinig feiten, veel fictie’ en met een röntgen van de hoofdlijnen van Spinoza’s filosofie aan de hand van diens werken, afgerond met ‘vier kenmerken’ van zijn leer. Na een beschouwing over Spinoza: een wijze koopman, komt de auteur tot de kern van haar betoog:  het belang van Spinoza’s leer in het huidig economisch denken en bestel. Meteen ook het meest originele deel van de inleiding."
   
En eindigt met: "Spinoza in bedrijf is een uitstekende introductie om op even boeiende als laagdrempelige wijze kennis te maken met de filosofie van Spinoza."

Reacties

Willy Schuermans: "Spinoza springt onzorgvuldig met de feiten om". "Spinoza is intellectueel oneerlijk" . Zie t.p vorige verhaal van deze 'deskundige' recensent.

Een blog vermindert in waarde door systematisch negativisme van zgn. "deskundig tegengeluid" met voorbijgaan aan de intenties van de blogger (dit slaat niet vooral - maar ook - op deze reactie, maar op vele eerdere, waaronder recent gewiste reacties)

Welke waren die reacties? Vlg Spinoza's principe van heilzaamheid van libertas philosophandi hadden die alleen gewist mogen worden indien ze beledigend of opruiend waren, doch niet wanneer zij enkel tegenspraak bevatten tegen heilige huisjes van de blogger!