Nog een Spinoza-tekening van H. F. Hallett

Op 24 augustus 2008 bracht ik een blog over "De Spinoza van Harold Foster Hallett". Ik had namelijk ontdekt dat de afbeelding die ik soms op internet tegenkwam, van de hand was van prof. Harold Foster Hallett (1886-1966), die van 1931 - 1951 hoogleraar in filosofie was aan het King's College in London; tevens was hij een tijdlang Brits secretaris van de Societas Spinozana. Ik plaats die afbeelding nog eens aan het eind van dit blog. Onlangs merkte ik dat de titel van dat blog ("De Spinoza van Harold Foster Hallett") niet juist was, want voor zijn boek

H. F. Hallett, Benedict de Spinoza. The Elements of His Philosophy
[University of London, Athlone Press, 1957]
maakte hij nóg een tekening, n.l. deze:

Dat boek werd erkend als een gedegen inleiding en kreeg diverse herdrukken. In 1990 verscheen een reprint bij Thoemmes, Bristol. En op 2 januari van dit jaar verscheen een nieuwe reprint bij Bloomsbury Academic (voor NB $128].

Gisteren verwees ik naar het artikel van H.F. Hallett, "Spinoza’s Conception of Eternity" [in: Mind, Vol. 37, No. 147 (July, 1928), te vinden op de website van Maidansky. Daar is ook de Biographical Note uit Benedict de Spinoza. The Elements of His Philosophy te vinden]. Vervolgens verscheen:

Harold Foster Hallett, Aeternitas: A Spinozistic Study. The Clarendon press, 1930 - pp. 344 

H. F. Hallett, Creation, emanation and salvation; a Spinozistic study. The Hague, Nijhoff, 1962 - pp. 252. [Reprint Springer, 1981] 

Hier nog eens die andere tekening:

Reacties

Bona notitia, bona pictura.

Op de bovenste afbeelding ziet Spinoza er wat moe uit als je het mij vraagt.

Nochtans dronk hij het bier en de wijn maar met zeer veel mate, zodat het niet vanwege een kater kan zijn.