Om te vergelijken


Stadia van de mystici

Kensoorten van Spinoza

via purgativa (reiniging)

imaginatio (vergt emendatio)

via illuminativa (verlichting)

ratio (natuurlijk licht op notiones communes)

via unitiva (vereniging)

intuitio (scientia intuitiva)
het inzien/invoelen van 't bijzondere of singuliere in het ene/'de grond'

 

Reacties

Twee keer deie, dat wel. Maar verder zie ik geen overeenkomst. Als men Iets vergelijkbaars zoekt, kan men beter bij Plato of Aristoteles gaan buurten.