Ook dit jaar zal Het Spinozahuis nog niet heropenen

Weekblad Duin- en Bollenstreek heeft op de website dichtbij.nl een bericht over het Spinozahuis in Rijnsburg

Voltooiing renovatie nadert

RIJNSBURG - Vorige maand [sic] deed het bestuur van Vereniging Het Spinozahuis een oproep om vrijwilligers te werven zodat het museum minstens drie middagen per week open kan. Inmiddels heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld, maar nog onvoldoende.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij de rol vervullen van gastheer of gastvrouw. Bovendien zijn de vrijwilligers verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het museum en het bewaken van de kostbare collectie. Ook het innen van de entreegelden en het beheer van het winkeltje met souvenirs horen bij de taken. Aangezien 40 procent van de bezoekers uit het buitenland komt, is het wenselijk als vrijwilligers een vreemde taal beheersen. De bezoekers zijn zowel individuele belangstellenden als kleine groepen, die interesse hebben voor de filosoof en zijn gedachtegoed. Incidenteel betreft het ook schoolklassen met een docent, die in de regel op afspraak komen.


Op 27 juni 2011 speelde Marc Eikelenboom op de bovenste verdieping van het Spinozahuis voor leerlingen van de Gaspard de Colignyschool in Katwijk een Spinoza-monoloog. Het was de start van een scholingsproject dat in samenwerking met het Erfgoedhuis ZH was voorbereid. [Zie dit blog]

Sinds 2001 was [is] het museum gesloten. Tot dat jaar woonde er een huisbewaarder in het huis en bestond het museumgedeelte uit twee kamers. De Monumentenwacht Zuid-Holland bepaalde dat restaureren en renoveren nodig waren. Omdat pas in 2008 voldoende geld beschikbaar was, konden pas laat de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen. In de toekomst is het hele huis als museum ingericht. Bovendien is er boven een ruimte die geschikt is voor lezingen. Als eind november het schilderwerk gereed is, nadert de renovatie en restauratie van het Spinozahuis haar voltooiing. De zogenaamde Spinozakamer is weer in ere hersteld. Waarschijnlijk zal de definitieve datum van de heropening in februari 2012 zijn, rond de sterfdag van Spinoza.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het secretariaat via 071-5612759 of info@spinozahuis.nl.

[Van hier]

           

De monoloog van Benedictus de Spinoza is een gedachtegang die hij uitspreekt nadat de gebroeders De Witt, die als verraders werden gezien, zijn vermoord.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt aan vernieuwing van geschiedenis onderwijs en doet dat onder andere via deze serie “Geschiedenis in levende lijve”, waarbij personen uit de vaderlandse geschiedenis in de klas (groep 7 en 8) komen om hun verhaal te doen. Daarmee wordt de vaderlandse geschiedenis niet alleen levendiger verteld aan de jongste generatie, maar wordt deze geschiedenis voor hen ook direct in een groter kader geplaatst. [Van hier]