Ook Spinoza in nieuw boek over atheïsme in deze tijd

Over een paar dagen, eind van de maand, verschijnt dit boek: Jurgen Slembrouck (Red.): Voorbij het atheïsme. Over de relatie tussen atheïsme en humanisme. Upa, 2011, 128 pagina's - ISBN: 9789054879374 - € 17,00

De uitgever deelt mee: Sinds de aanslagen van 9/11 is er bij vrijzinnige humanisten opnieuw veel aandacht voor het atheïsme. In die mate zelfs dat er sprake is van een ‘Nieuw Atheïsme’. Hoewel de argumenten die worden aangedragen zelden origineel zijn, is de toon en stijl van deze nieuwe atheïsten dat wel. Zonder schroom en volgens sommigen ook zonder ‘respect’ wordt de onredelijkheid, schadelijkheid en overbodigheid van het godsgeloof aan de kaak gesteld.

Lijden de nieuwe atheïsten aan een tunnelvisie door opnieuw te focussen op het godsgeloof? Is hun pleidooi nog wel relevant nu in geseculariseerde samenlevingen het geloof steeds meer verdampt? Zijn vragen die peilen naar de inhoud en de invloed van het godsgeloof ook de meest belangrijke vragen die humanisten zich stellen? Of gaat het hen om iets anders? Om iets voorbij het atheïsme?

De Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen nodigde Prof. Herman Philipse, Prof. Paul Cliteur, Prof. Jef Van Bellingen, Prof. Jean Paul Van Bendegem, Prof. Ludo Abicht, Prof. Patrick Loobuyck, Dr. Tinneke Beeckman, Dr. Dirk Verhofstadt, Bart Coenen en Joachim Pas uit om zich over deze vragen uit te spreken. Jurgen Slembrouck bundelde hun lezingen.

Kijk en dat vind ik nou interessant: de Belgen weten hoe zoiets aangepakt moet worden: Spinoza hoort daarbij! Tinneke Beeckman schreef het hoofdstuk: Spinoza, radicale vrijdenker. Ideeën voor een hedendaagse (on)gelovige. Met als paragrafen: Spinoza en zijn tijd Was Spinoza een atheïst? Spinoza als verdediger van het vrije denken. 

Ik ben benieuwd of Tinneke Beeckman in het kielzog van de Nadlers, Israels en vele, vele anderen, Spinoza simpelweg als atheïst in de hedendaagse betekenis wegzet, of dat zij met Spinoza (die zelf ertegen protesteerde als atheïst gezien te worden) meegaat om zijn immanentie-filosofie, die hijzelf als ‘ware religie’ omschreef, als mogelijk alternatief voor te stellen aan hen die zoeken naar een serieuze en begrijpelijke wereld- en levensoriëntering – een van voortdurend zoeken naar almaar meer ware kennis over van alles, maar vooral over het begrijpen van zichzelf binnen het geheel.   

 Zie de inhoudsopgave [PDF]