Oproep: vergeet u niet op tijd in te tekenen voor 'Het kristal'?

In een blog van 21 februari 2014 attendeerde ik de bezoekers van dit weblog op een interessante en bijzondere bibliofiele uitgave die eraan komt: bij Boekdruk.be zal komende zomer een kleinood van een bibliofiel boekje van 32 pagina's verschijnen dat twaalf sonetten zal bevatten, zes in hun oorspronkelijke taal en vervolgens in vertaling van de bekende meestervertaler Paul Claes:

            "HET KRISTAL - TWAALF SONNETTEN VOOR SPINOZA"  

Tevens zal een portret van Spinoza van de hand van beeldend kunstenaar Karel Dierickx het boekje sieren. Het gaat om deze conté-potloodtekening van het portret van Spinoza zoals verbeeld door Karel Dierickx.  

Jos Brabants van Boekdruk.be gaf mij op mijn verzoek toestemming om dit nieuwe Spinoza-portret vandaag al in dit blog en in de hier aangelegde verzameling Spinoza-illustraties op te nemen.

Ik neem daarbij graag de gelegenheid te baat om u op te wekken om toch vooral niet te vergeten om dit aparte boekwerkje, dat toch speciaal voor Spinoza-liefhebbers bedoeld is, tijdig te bestellen. Ik weet hoe dat gaat (bestelde zelf het boekje pas onlangs): als je in februari leest dat de voorintekening tot 1 mei loopt, heb je immers nog alle tijd. Waarom zou je vandaag doen wat ook morgen kan? Wie nadenkt en bewust leeft wil tegenwoordig alles toch vooral rustig aan: slow-food, slow-movement? Maar toch... soms moeten we even op de tijd letten.

U kunt "HET KRISTAL - TWAALF SONNETTEN VOOR SPINOZA" bestellen d.m.v. voorintekening èn overschrijving van voorschot … x € 7,- op IBAN BE07 0000 1703 9866 BIC BPOTBEB1XXX (t.n.v. Brabants’ Boekdruk, 9040 Gent, m.v.v. Kristal) vóór 1 mei 2014 te zenden naar post@boekdruk.be of naar Brabants’ Boekdruk, E. Maeyensstraat 18, 9040 Gent. Bij voorintekening wordt uw naam in de tabula gratulatoria opgenomen. De publicatie kost, incl. verzendenvelop en porto, €19,95  [Zie PDF van de prospectus]